BLLM0321p Lékařská mikrobiologie I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2012
Rozsah
2/0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Zahradníček (přednášející)
Michaela Gregorovičová (pomocník)
Iva Holešovská (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Dodavatelské pracoviště: Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 9:30–11:10 N04308
Předpoklady
Předpokládá se, že studenti mají základní znalosti z biologie živých organismů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kursu budou studenti schopni porozumět principům následujících diagnostických metod lékařské mikrobiologie:
mikroskopie (nativní preparát, Gramovo barvení, další barvící metody)
kultivace (kultivační média, jejich použití, rozdíly mezi nimi)
identifikace bakterií a kvasinek (různé metody biochemické identifikace, jiné identifikační metody)
metody testování citlivosti/rezistence bakterií na antibiotika
pokus na zvířeti (jen stručně)
průkaz nukleové kyseliny v mikrobiologii (jen stručně)
metody detekce antigenů a protilátek, jejich použití k průkazu protilátek/průkazu antigenu ve vrzorku/antigenní analýze kmene; titry, dynamika titru, průkaz IgM/IgA/IgG; precipitace, aglutinace, aglutinace na nosičích, komplementfixace, neutralizace, imunofluorescence, radioimunoesej, ELISA, Western blotting

Budou také rozumět základům:
mikrobiální morforlogie a fyziologie, základům genetiky mikrobů
patogenity a virulence, patogeneze a průběhu infekce
antimikrobiální imunity, aktivní a pasivní imunizace
tenacity microorganismů, základním principům a praktickému použití dekontaminančích metod
léčby antimikrobiálními preparáty, možnými principy, praktickým použitím těchto léků
epidemiologie infekčních chorob, jednotlivým cestám přenosu infekce, termínům "zdroj infekce", "přenašeč", "vehikulum" a jejich významu
Osnova
 • 1. Úvod, lékařsky významné mikroby, cíle a metodologie klin. bakteriologie.
 • 2. Morfologie a stavba bakterií. Princip barvicích technik obecně, Gramovo barvení, speciální mikroskopické a barvicí techniky
 • 3. Metabolismus a množení bakterií. Kultivační techniky (typy půd)
 • 4. Metody identifikace bakterií, obecné principy biochemických testů
 • 5. Antibiotika I
 • 6. Antibiotika II
 • 7. Molekulární metody v mikrobiologii. Pokus na zvířeti v mikrobiologii (včetně etického rámce)
 • 8. Patogenita a virulence, průběh a formy infekce
 • 9. Základy imunologie v mikrobiologii
 • 10. Úvod do serologie, aglutinace a precipitace, aglutinace na nosičích
 • 11. Komplementfixační reakce
 • 12. Neutralizace
 • 13. Reakce se značenými složkami, Western blotting
 • 14. Mikroby a prostředí - základy desinfekce a sterilizace
 • 15. Způsoby přenosu infekčních agens
 • (16. - 30. viz BLLM0322p)
Literatura
  doporučená literatura
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie : vyšetřovací metody. Brno: Neptun, 2010. 495 s. ISBN 9788086850047. info
 • Prezentace z přednášek
Výukové metody
přednáška
samostudium s využitím prezentací z přednášek
Metody hodnocení
BLLM0321p je bez zakončení. Zakončení následuje až po ukončení druhého bloku přednášek (BLLM0322p). Jde pak o zakončení zkouškou, která se skládá z praktického úkolu a zodpovězení trojice otázek (celkem je 120 otázek).
Informace učitele
E-mailový a telefonický kontakt – E-mail and phone contact:
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz, TEL 543 183 113
odb. as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 097
odb. as. Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
Doc. MUDr. Filip Růžička, PhD: fruzic@fnusa.cz, TEL 543 183 090 (přednosta ústavu/head)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.: miroslav.votava@fnusa.cz, TEL 543 183 117
as. Mgr. Barbora Žaloudiková: barzal@cktch.cz
as. Mgr. Martina Mahelová: 150878@mail.muni.cz
as. MUDr. Zuzana Vališová: zuzana.valisova@fnusa.cz
as. MUDr. Alena Procházková: prochazkovaalena@klikni.cz
Alena Svobodová: alena.svobodova@fnusa.cz, TEL 543 183 094 Ivana Štěpánková: TEL 543 183 100
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.