MOSD091c Speciální didaktika-cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc. (cvičící), doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (zástupce)
Mgr. Ladislav Dvořák (pomocník)
PaedDr. Jan Šťáva, CSc. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.
Katedra fyziky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
Rozvrh
Po 7:00–9:35 laboratoř 84, Po 7:00–9:35 učebna 3
Předpoklady
MPDR081 Didaktická propedeutika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
  • Zdravotní vědy (program LF, N-SZ, směr Pedagogická specializace optometrie)
Cíle předmětu
Cílem cvičení z didaktiky optiky je praktické prověření teoretických znalostí z přednášky. Podmínkou pro absolvování cvičení je: - vyhotovení přípravy na vyučovací hodinu, - praktická ukázka vedení hodiny - absolvování praktických ukázek experimentů z optiky. Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a správně didakticky vysvětlit látku z optiky; použít informace, získané z knih a vytvořit kvalitní přípravu k výuce optiky.
Osnova
  • 1. Šíření světla 2. Odraz a lom světla 3. Disperze světla 4. Interference světla 5. Ohyb světla 6. Zrcadla 7. Čočky 8. Optické přístroje 9. Světlo jako elektromagnetické vlnění.
Literatura
  • Lepil. O., Kupka, Z.: Fyzika pro gymnázia – Optika , 1998
Výukové metody
1. Teoretická příprava 2. Samostatný výstup
Metody hodnocení
Cílem cvičení z didaktiky optiky je praktické prověření teoretických znalostí z přednášky. Podmínkou pro absolvování cvičení je: - vyhotovení přípravy na vyučovací hodinu, - praktická ukázka vedení hodiny - absolvování praktických ukázek experimentů z optiky. Po úspěšném absolvování student získá zápočet
Informace učitele
Literatura: Lepil. O., Kupka, Z.: Fyzika pro gymnázia – Optika , 1998 Svoboda, E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky, 1996 Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, část 4 – Optika a relativita. VUTIUM Brno, 2000
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
vhodné pro studenty zdravovědné specializace učitelství pro 1. stupeň ZŠ.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.