MOSD091c Předmětová didaktika - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Novák, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (cvičící)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 laboratoř 86
Předpoklady
MPDR081
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem cvičení z didaktiky optiky je praktické prověření teoretických znalostí z přednášky. Podmínkou pro absolvování cvičení je: - vyhotovení přípravy na vyučovací hodinu, - praktická ukázka vedení hodiny - absolvování praktických ukázek experimentů z optiky. Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a správně didakticky vysvětlit látku z optiky; použít informace, získané z knih a vytvořit kvalitní přípravu k výuce optiky.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět a správně didakticky vysvětlit látku z optiky;
- použít informace, získané z knih a vytvořit kvalitní přípravu k výuce optiky.
Osnova
 • 1. Světlo jako elektromagnetické vlnění.
 • 2. Šíření světla
 • 3. Odraz a lom světla
 • 4. Disperze světla
 • 5. Interference světla
 • 6. Ohyb světla
 • 7. Polarizace světla
 • 8. Optické zobrazení zrcadly
 • 9. Čočky
 • 10. Optické přístroje
Literatura
 • Lepil. O., Kupka, Z.: Fyzika pro gymnázia – Optika , 1998
 • JANÁS, Josef, TRNA, Josef. Konkrétní didaktika optiky. Brno, 2016.
 • SVOBODA, Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. 4. uprav. vyd. Praha: Prometheus, 2006. 531 s. ISBN 8071963070. info
 • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika : vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Translated by Jan Obdržálek - Jiří Komrska - Petr Dub. Vyd. 1. V Brně: Vutium, 2000. 1 sv. ISBN 8021418680. info
Výukové metody
1. Teoretická příprava 2. Samostatný výstup
Metody hodnocení
Podmínkou pro absolvování cvičení je: - praktická ukázka vedení hodiny - absolvování praktických ukázek experimentů z optiky.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
vhodné pro studenty zdravovědné specializace učitelství pro 1. stupeň ZŠ.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/MOSD091c