BLPP011c První pomoc - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marek Hakl, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Helán, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Hruda, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lukáš Růžek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Roman Štoudek (cvičící)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (cvičící)
Eva Podborská (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BLPP011c/01: každé sudé pondělí 12:00–13:40 IKII N04012, L. Dadák, M. Hakl
BLPP011c/02: každé liché pondělí 12:00–13:40 IKII N04012, L. Dadák, M. Hakl
BLPP011c/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
První pomoc je teoreticko - praktický předmět předávající vědomosti a dovednosti pro poskytování předlékařské první pomoci. Cílem předmětu je poskytnout základní poznatky o zásadách první pomoci při náhle vzniklých poruchách zdraví. Dále zvládnout organizaci první pomoci na místě, kde k postižení došlo a naučit se základní dovednosti transportu raněných, obvazové techniky a kardiopulmonální resuscitace.
Osnova
  • Kardiopulmonální resuscitace Posouzení situace, vyšetření zraněného, kontrola základních životních funkcí. Nedostatečné dýchání, zástava dýchání, neprůchodnost dýchacích cest, manévry a pomůcky k zajištění průchodnosti dýchacích cest, podpůrné dýchání, umělé dýchání. Zástava srdeční činnosti, zástava krevního oběhu, nepřímá masáž srdce, postup při resuscitaci jedním nebo dvěma zachránci, indikace k zahájení KPR, délka resuscitace, stabilizovaná poloha.
  • Kardiopulmonální resuscitace dětí. Odlišnosti KPR u dětí a novorozenců, její sekvence a délka. Některé náhlé poruchy zdraví u dětí.
  • Typy krvácení, stavění krvácení. Krvácení tepenné, žilní, vlásečnicové; tlakové body, tlakový obvaz, škrtidlo; krvácení z tělních otvorů, vnitřní krvácení; šok a protišoková opatření.
  • Typy ran. Drobná poranění, skalpující a ztrátová poranění, amputace, popáleniny, poranění hrudníku a břicha; obvazová technika.
  • Zlomeniny, úrazy kloubů a svalů. Druhy zlomenin, komplikace; imobilizace, fixace, technika dlahování; poranění axiálního skeletu, transport.
Literatura
  • BYDŽOVSKÝ, Jan. První pomoc. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2004. 75 s. ISBN 8024706806. info
  • First aid manual : [a comprehensive guide to treating victims of all ages in any emergency]. Edited by Jon R. Krohmer. 2nd ed. New York: American College of Emergency Physicians, 2002. 288 s. ISBN 0756601959. info
  • Příručka první pomoci. Edited by I. Svobodová, Translated by I. Dvořáček. Bratislava: Príroda, 1993. 222 s. ISBN 80-07-00416-5. info
  • DVOŘÁČEK, Ivan a Jaromír HRABOVSKÝ. První pomoc. 4. dopl. vyd. Praha: Avicenum, 1986. 221 s., il. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:BLPP011c!
Výukové metody
K získání praktických dovedností kardiopulmonální resuscitace využíváme modely. Výuka obvazové techniky je prováděna též prakticky. K
Metody hodnocení
Zápočotový MCQ test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.