EN

LF:BPAJ0121 Angličtina I - cv. - Informace o předmětu

BPAJ0121 Angličtina I

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Radomíra Bednářová (cvičící)
Mgr. Robert Helán, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Radomíra Bednářová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Radomíra Bednářová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 9:50–11:30 A15/113
Předpoklady
CJVAT01 Angličtina - vstupní test
V začátku kurzu jeho účastníci dosáhali minimálních jazykových znalostí úrovně B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. První rok studia oboru je určen na doplnění a/či zdokonalení těchto znalostí mimo daný předmět, pokud budoucí účastník/účastnice kurzu tyto znalosti na požadované vstupní úrovni nemá.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/18, pouze zareg.: 0/18
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu je student schopen popsat a vysvětlit pojmy týkající se tělních systémů (jmenovitě systém kosterní, svalový, kardiovaskulární, krevní), jejich orgánů, funkcí a onemocnění; ovládá praktickou odbornou slovní zásobu (jmenovitě jazyk používaný v ordinaci, nemocnici a při vyšetření pacienta, pro popis léčby, léků, lékařských nástrojů a přístrojů); je schopen aplikovat odborný jazyk při komunikaci s pacienty, interpretovat odborné texty, ovládá gramatické struktury typické pro odborný jazyk.
Osnova
 • 1. týden: Úvod do studia anglického jazyka, e-learningová podpora předmětu, požadavky, hodnocení, doporučená literatura a jiné studijní zdroje.
 • 2. týden: The Human Body. Téma: Naming Parts of the Body.
 • 3. týden: Examining a Patient. Taking a History. Téma: At the Doctor's.
 • 4. týden: Muscular and Skeletal Systems - Anatomy.
 • 5. týden: Muscular and Skeletal Systems - Pathological Conditions.
 • 6. týden: Cardiovascular and Hematic Systems - Anatomy. Téma: Injuries.
 • 7. týden: Opakovací test
 • 8. týden: Cardiovascular and Hematic Systems. Pathological Conditions.
 • 9. týden: Opakování probratné látky
 • 10. týden: Zápočtový test
 • Probírané gramatické jevy: trpný rod, vztažné věty, tvorba otázek.
 • Kromě výše uvedených tématických okruhů a gramatických jevů je výuka také zaměřena na osvojení komunikativních dovedností - tj. mluvení, poslech, čtení, psaní.
Literatura
 • GOUGH, Chris. English vocabulary organiser :100 topics for self-study. Hove: LTP language, 2001. 224 s. ISBN 1-899396-36-5. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521537622. info
 • Anglicko-český tematický slovník :člověk po stránce fyzické. Edited by Miroslav Jaroščák. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. 863 s. ISBN 8071821942. info
 • GLENDINNING, Eric H. a Ron HOWARD. Professional English in use : medicine. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 175 s. ISBN 9780521682015. info
 • GYŐRFFY, Mária. English for Doctors. 1. vyd. Praha: Triton, 2001. 226 s. ISBN 80-7254-203-6. info
 • HOUSE, Christine. Grammar no problem : 50 praktických lekcí anglické gramatiky s cvičeními a klíčem. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004. 128 s. ISBN 8072383094. info
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1. info
 • GREENAN, James a Tony GRICE. Oxford English for Careers: Nursing 1. 2007. ISBN 978-0-19-456977-4. info
 • GREENAN, James a Tony GRICE. Oxford English for Careers: Nursing 2. 2008. ISBN 978-0-19-456988-0. info
Výukové metody
semináře, diskuze, práce ve dvojicích a skupinách, domácí příprava, e-learning, čtení, prezentace
Metody hodnocení
Přítomnost ve cvičeních se bezpodmínečně vyžaduje, tolerují se maximálně dvě řádně omluvené absence; nejlépe je neúčast nahradit v nejbližším vhodném termínu. Výuka je ukončena zápočtem (z) udělovaným na základě docházky a úspěšného absolvování zápočtového testu z probrané učební látky. K úspěšnému zvládnutí testu je potřeba dosáhnout minimálně 60%. Písemný zápočtový test odráží jednotlivé dovednosti probírabné ve výuce, tedy obsahuje části čtení, poslech, slovní zásobu a gramatiku. Během kontakntní výuky je kladen důraz na mluvenou komunikaci. Při vstupu do kurzu ve druhém ročníku studia se u účastníků kurzu předpodkládá zvládnutí jazykové úrovně B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány na webových stránkách oddělení cizích jazyků - http://www.med.muni.cz/cjv Výuka v podzimním semestu probíhá v časové dotaci 1x90 minut v prvním až desátém týdnu semestru. Výuka v jarním semestru probíhá jednou týdně v časové dotaci 1 x 150 minut v pátém až patnáctém týdnu semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Pro studenty se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem (TOEFL, FCE apod.) je účast na výuce v podzimním semestru nepovinná. Předmět si nicméně zaregistrují a na konci semestru jej ukončí složením zápočtového testu.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.