aVLKG7X1c Klinická genetika - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Šárka Prášilová (cvičící)
MUDr. Jana Šoukalová (cvičící)
RNDr. Iveta Valášková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marta Navaříková (cvičící)
Mgr. Hana Filková (cvičící)
Mgr. Silvie Dudová (cvičící)
Mgr. Kateřina Kašíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Vráblíková (pomocník)
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. (pomocník)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Předpoklady
aVLLM0522p Lékařská mikrobiologie II -př. && aVLIM051p Imunologie - přednáška && aVLLP0633c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course provides an overview of the methods used in laboratories of clinical genetics including prenatal cytogenetics, postnatal cytogenetics, cytogenetics in oncology, molecular cytogenetics and modern DNA and RNA diagnostic methods. In addition, genetic counseling and selected model case reports are presented to students. The subject matter presented in this course will help to better understand other medical subjects including internal medicine, neurology, surgery etc. Visit to Mendel's museum in Brno.
Výstupy z učení
Student will be able to:
- to examine the patient with suspected genetic disease
- build a lineage
- to indicate the tests that will lead to the diagnosis of genetic diseases
- Have a basic overview of cytogenetic and molecular biological methods
- have a basic overview of the types of inheritance and the most important inherited diseases
Osnova
 • Principles of clinical genetics
 • - standard karyotype and its abnormalities
 • - indication criteria for prenatal and postnatal karyotype examination
 • - prenatal cytogenetic methods
 • - prenatal screening examinations
 • – chromosomal aberrations
 • – chromosome instability
 • – principles of DNA diagnostics
 • - prenatal diagnostics using methods of molecular genetics
 • – gene therapy and mapping of the human genome
 • – principles of oncocytogenetics
 • – genetic counseling - case reports.
Literatura
 • Základem studia je látka přednášená na přednáškách a probíraná na seminářích a stážích z klinické genetiky a materiály v IS.
 • D.J.Pritchard, B.R.Korf: Základy lékařské genetiky, Galén 2007
 • Nussbaum, Mc Illnes, :Thompson & Thompson: Klinická genetika, 2004
 • SRŠEŇ, Štefan a Klára SRŠŇOVÁ. Základy klinickej genetiky. 2. preprac. a rozš. vyd. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1995. 259 s. ISBN 8021704772. info
 • KUČEROVÁ, Maria. Vrozené a získané poruchy lidských chromosomů. 2., dopl. vyd. Praha: Avicenum, 1988. 177 s. URL info
 • HYÁNEK, Josef. Klinické a biochemické aspekty vrozených metabolických poruch. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1980. 280 s. info
 • MICHALOVÁ, Kyra. Úvod do lidské cytogenetiky. Vyd. 1. V Brně: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999. 172 s. ISBN 8070132817. info
 • Vojtíšková M.: Klinická molekulární genetika, IDVPZ Brno, 1999
 • ŠMARDA, Jan. Člověk v proudu dědičnosti (Geny v lidském zdraví a nemoci). Praha: Grada-Avicenum, 1999. 136 s. ISBN 80-7169-768-0. info
 • Pokroky v lékařské genetice. Edited by Jan Kapras. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1992. 141 s. ISBN 80-85047-10-1. info
 • ŽIŽKA, Jan. Diagnostika syndromů a malformací. 1. vyd. Praha: Galén, 1994. 414 s. ISBN 80-85824-04-3. info
 • Practical genetic counselling. Edited by Peter S. Harper. 4th ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1993. 348 s. ISBN 0-7506-0928-1. info
 • Atlas klinických syndromů :pro kliniku a praxi. Edited by H.-R Wiedemann - J. Kunze - F.-R Grosse, Translated by Miloslav Navrá. 1. vyd. Martin: Osveta, 1996. xxvii, 684. ISBN 80-217-0517-5. info
 • George H. Sack, Jr. : Medical Genetics
Výukové metody
Practical training (about 10 % of the total volume of teaching) is complemented by a comprehensive range of simulation teaching methods on simulators with varying degrees of fidelity, trainers and virtual patients. Simulation results in subsequent debriefing (feedback to the student). There is also problem-oriented learning in the foreground, where the student is taught by solving the problem presented, as well as team-oriented teaching when small groups of students discuss and choose a solution of the problem. Emphasis is also placed on the development of soft skills, incl. so-called "21st century skills", particularly communication, decision-making skills, critical thinking, crisis communication and teamwork.
Metody hodnocení
for giving of course-unit credit is necessary full attendance in the lessons. Traditional methods are complemented by objective clinical evaluation that verifies clinical knowledge and other skills such as communication, physical examination, performance, performance interpretation, etc. This evaluation method provides students with objective and specific feedback.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.