MNFV071 Vývoj výživy člověka - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Janoušek (přednášející)
Mgr. Jana Spáčilová (přednášející)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D.
Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 A21/108
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytne studentům základní informace o teoriích vývoje výživy lidského rodu, student bude schopen porozumět a vysvětlit vliv evoluce na výživu současného člověka.
Osnova
  • 1. Úvod. Předchůdci člověka, hominizační teorie, rod Homo 2. Paleodieta, oheň – klady a zápory tepelné úpravy 3. První zemědělci, počátek civilizačních chorob 4. Antika, počátek letopočtu 5. Vliv náboženství na skladbu stravy 6. Vliv socioekonomické situace na skladbu stravy 7. Vliv nadmořské výšky na skladbu stravy 8. Objevení Ameriky- nové potraviny 9. Vývoj gastronomických technologií 10. Chemizace zemědělství 11. 20. století, paradoxy hladovění a přejídání
Literatura
  • FEYFRLÍKOVÁ ČERNÁ, Monika. Kuchyně pozdního středověku. Praha: Grada Publishing, 2015. 88 stran. ISBN 9788024754314. info
  • Evolution of the human diet : the known, the unknown, and the unknowable. Edited by Peter S. Ungar. New York: Oxford University Press, 2007. xiv, 413. ISBN 9780195183474. info
  • BERANOVÁ, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 359 s. ISBN 8020013407. info
  • BRYANT, Carol A. Cultural feast : an introduction to food and society. 2nd ed. South Melbourne: Wadsworth-Thomson Learning, 2003. xv, 446. ISBN 0534525822. info
  • BERANOVÁ, Magdalena. Jídlo a pití za Rudolfa II. Praha: Maxdorf, 1997. 207 s. ISBN 80-85800-67-5. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Kromě pravidelné docházky na přednášky, je jednou z podmínek k uděleni zápočtu z Vývoje výživy člověka MNFV071 i vypracování seminárních prací, zaměřených na libovolné téma týkající se problematiky výživy v evoluci člověka. Rozsah požadované práce by měl být zhruba 2,5 strany , tj. cca 900 slov. Seznam použité literatury by měl obsahovat alespoň 3-5 odborných primárních zdrojů (ne skripta, slovníky, encyklopedie atp.). Při absenci na přednáškách přesahující 80% očekáváme navýšení textového přídavku o 90 slov za každou zameškanou přednášku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.