MNKV0933c Komunitní výživa a zdravotní péče u vybraných skupin obyvatel III - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (cvičící)
Mgr. Veronika Suchodolová (cvičící)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 17:00–18:40 A21/112, Út 9:00–10:40 A21/107
Předpoklady
MNKV0822c Komunitní výživa II - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti na základě nabytých znalostí budou schopni edukace příslušníků jednotlivých komunit v oblasti léčebné výživy i neléčebné výživy, vyhodnocení rizika plynoucí z nesprávné výživy a provádění opatření k postupnému zlepšování výživového stavu sledované komunity, navržení a vypracování projektu se zaměřením na výživovou intervenci pro vybranou skupinu obyvatelstva
Osnova
  • Praktická výuka bude zaměřena na vyhodnocení výživového stavu vybraných skupin obyvatelstva, provádění odborných konzultací v oblasti správné výživy, sestavování stravovacích pokynů pro různé skupiny obyvatel všech věkových kategorií i s různými handicapy, komunikace a edukace příslušníků jednotlivých komunit v oblasti léčebné výživy, vyhodnocení rizika plynoucí z nesprávné výživy a provádění opatření k postupnému zlepšování výživového stavu sledované komunity, hodnocení účinnosti navrženého nápravného opatření, navržení, vypracování a implementace projektu v praxi zaměřením na výživovou intervenci pro vybranou skupinu obyvatelstva
Literatura
  • BOYLE, A., HOLBEN, D.,H. Community nutrition in action: An entrepreneurial approach, Brooks/Cole, 4. vyd., 2006, 704 s.
  • DUYFF, Roberta Larson. Academy of nutrition and dietetics complete food and nutrition guide. 5th edition. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2017. xii, 802. ISBN 9780544520585. info
  • Life cycle nutrition : an evidence-based approach. Edited by Sari Edelstein - Judith Sharlin. Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett Publishers, 2009. xxv, 532. ISBN 9780763738105. info
Výukové metody
cvičení, skupinový projekt s praktickou aplikací v terénu (např. ve škole)
Metody hodnocení
zápočet - prezentace projektu a jeho aplikace,vypracování eseje na téma potravinová a výživová politika
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.