BOOP0321c Optické přístroje I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Martin Antoš, Ph.D. (cvičící), doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (zástupce)
doc. Ing. Teodor Baláž, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 KOM 409
Předpoklady
BOGO0222c Geometrická optika II - cv. && BOGO0222p Geometrická optika II - před. && BOFZ0222c Fyzika II - cv. && BOFZ0222p Fyzika II - před. && BOZF0221 Zákl. fyzik. opt. měření I
BOGO0222c && BOGO0222p&& BOFZ0222c&& BOFZ0222p&& BOZF0221
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto souboru cvičení dokáže student formulovat principy funkcí a konstrukcí základních zobrazovacích optických přístrojů – subjektivních i objektivních - oka a jeho vlastností, brýlí, lup, dalekohledů, mikroskopů, přístrojů fotografických, zvětšovacích, promítacích, dálkoměrů a refraktometrů, fokometrů, monochromátorů, spektrofotometrů. Získané znalosti obecného přehledu o členění optiky a optických přístrojů aplikuje na potřebu brýlové optiky pro dokonalé vidění i ochranu očí před škodlivými účinky záření.
Výstupy z učení
Na konci tohoto souboru cvičení dokáže student:
- formulovat principy funkcí a konstrukcí základních zobrazovacích optických přístrojů – subjektivních i objektivních - oka a jeho vlastností, brýlí, lup, dalekohledů, mikroskopů, přístrojů fotografických, zvětšovacích, promítacích, dálkoměrů a refraktometrů, fokometrů, monochromátorů, spektrofotometrů.
Osnova
  • Oko (vzato z hlediska předmětu), vady, korekce vad. Brýle, lupa. Princip funkce a typy dalekohledů. Převracející soustavy Keplerova dalekohledu. Charakteristické vlastnosti dalekohledu. Princip funkce mikroskopu. Charakteristické vlastnosti mikroskopu. Prvky mikroskopu, osvětlovací soustava. Fotografické přístroje. Clonové číslo, rozlišovací schopnost, hloubka pole. Přístroje zvětšovací a promítací. Konstrukce, funkce kondensoru. Binokulární vidění, dálkoměry. Refraktometry – typy, funkce. Zápočet z probrané látky. Cvičení bezprostředně navazuje na současnou probíranou látku. Shrnutí základních poznatků z geometrické optiky. Zákon odrazu a lomu. Úplný odraz světla. Planparalelní deska. Optický klín. Hranoly (disperze světla). Optická vlákna. Transformace světelných svazků čočkou nebo soustavou čoček. Paraxiální svazky. Zobrazovací rovnice: Newtonova (zobrazení vztažené na ohniska), Gaussova (zobrazení vztažené hlavní body), Gullstrandova (zobrazení vztažené na středy pupil). Konstrukce chodu paprsků optickou soustavou. Přehled aberací optických soustav: chromatická vada, sférická vada, koma, astigmatismus. Shrnutí základních poznatků z vlnové optiky. Interference světla. Difrakce světla. Abbeova teorie optického zobrazení. Polarizace světla. Obecná teorie optických přístrojů. Omezení světelných svazků. Apertury optických soustav. Vymezení zorného pole. Přenos světelné energie optickou soustavou. Zobrazení soustavou optický přístroj-oko. Hloubka pole. Rozlišovací schopnost optických přístrojů. Teorie mikroskopu. Lupa. Konstrukce mikroskopu. Rozlišovací schopnost mikroskopu. Objektivy a okuláry mikroskopu. Měřicí okulár. Kondenzory. Osvětlovací soustavy. Současné typy mikroskopů. Teorie teleskopických soustav. Základní konstrukční principy dalekohledových soustav. Typy dalekohledů: Galileův (holandský), Keplerův (astronomický), zrcadlové. Objektivy a okuláry dalekohledů. Převracející soustavy dalekohledů. Rozlišovací schopnost dalekohledů. Kolimátor. Autokolimátor. Stereoskopické vidění. Fyziologické a geometrické základy. Stereoskopie. Dálkoměry. Stereoskopický jev v mikroskopii. Fotografický přístroj. Fotografické objektivy. Základní vlastnosti a charakteristiky fotografických objektivů. Clonové číslo. Hloubka pole. Světelnost objektivu. Projekční přístroje. Diaskopické projektory. Profilprojektory.
Literatura
  • Kingslake, R.: Applied Optics and Optical Engineering. Vol. V (Optical Instruments). New York: Academic Press, 1969. 382 s.
  • Fuka, J. and Havelka, B.: Optika. Praha: SPN, 1961. 846 s.
  • BALÍK, J. a J. BOBEK. Technický sborník oční optiky. Edited by J. Polášek. 2. vyd. Praha: Oční optika, 1975. 579 s. info
Výukové metody
laboratorní cvičení, diskuse, skupinový projekt
Metody hodnocení
cvičení, zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.