BOFZ0222p Fyzika II - přednášky

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Marek Dostál, Ph.D. (přednášející)
Marta Vágnerová (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 2. 3. 11:00–11:50 A21/108, Út 9. 3. 11:00–11:50 A21/108, Út 16. 3. 11:00–11:50 A21/108, Út 23. 3. 11:00–11:50 A21/108, Út 30. 3. 11:00–11:50 A21/108, Út 6. 4. 11:00–11:50 A21/108, Út 13. 4. 11:00–11:50 A21/108, Út 20. 4. 11:00–11:50 A21/108, Út 27. 4. 11:00–11:50 A21/108, Út 4. 5. 11:00–11:50 A21/108, Út 11. 5. 11:00–11:50 A21/108, Út 18. 5. 11:00–11:50 A21/108, Út 25. 5. 11:00–11:50 A21/108, Út 1. 6. 11:00–11:50 A21/108, Út 8. 6. 11:00–11:50 A21/108
Předpoklady
BOFZ0121 Fyzika I && BOMA0121c Matematika I-cvič.
Přednášky navazují na přednášky předmětu Fyzika I. Přednášky jsou určeny pro studenty prvního ročníku bakalářského studia optometrie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášky je poskytnout a rozšířit celkový přehled základního kurzu obecné fyziky, znalosti obecných přístupů a porozumění širším souvislostem.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- samostatně formulovat obecné zákony fyziky, principy.
- vysvětlovat konkrétní jevy na základě těchto poznatků u neživého a živého systému.
- rozumět účinkům fyzikálních faktorů ma živé systémy
Osnova
 • GRAVITAČNÍ POLE. ELEKTROSTATICKÉ POLE. MAGNETICKÉ POLE. MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE. ELEKTRICKÝ PROUD V PEVNÝCH LÁTKÁCH. ELEKTROMAGNETICKÉ POLE. ÚVOD DO KVANTOVÉ FYZIKY. ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU. FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA. ÚČINKY MECHANICKÝCH SIL, AKUSTICKÝCH a ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ NA ŽIVÉ SYSTÉMY. BIOLOGICKÉ ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO A NEIONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ. ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ PRINCIPY DETEKCE ZÁŔENÍ. PRINCIPY A KRITERIA RADIAĆNÍ OCHRANY. OPTICKÉ PŔISTROJE.
Literatura
  doporučená literatura
 • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika :vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Edited by Bohumila Lencová - Jan Obdržálek - Petr Dub. Vyd. 1. V Brně: Vysoké učení technické, 2000. vii, s. 10. ISBN 80-7196-214-7. info
 • Hrazdira,Ivo-Mornstein,Vojtěch-Škorpíková,Jiřina Základy biofyziky a zdravotnické techniky.1.vyd.Brno.Neptun,2006.312 s. ISBN 80-86850-01-3
  neurčeno
 • ŠTOLL, Ivan a Bedřich SEDLÁK. Elektřina a magnetismus [Štoll, 1983]. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 600 s. ISBN 80-7066-715-X. info
 • MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK a Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 339 s. ISBN 978-80-210-8984-6. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
U ústní zkoušky student si zkušební otázky losuje ( 3 otázky).
Informace učitele
Konzultační hodiny, zkušební otázky a materiály k praktickým cvičením jsou vyvěšeny na nástěnce a webových stránkách Biofyzikálním ústavu LF, Kamenice 3, 3.patro. Consulting hours, examination questions and study materials for practical exercises are published on boards and web pages of the Department of Biophysics, Medical Faculty, Kamenice 3, 3rd floor.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je ukončen ústní zkouškou.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BOFZ0222p