MIKDS0141 Diplomový seminář I

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0.7/0. 10. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Simona Saibertová, Ph.D. (přednášející)
Silvie Doubravská (pomocník)
Garance
PhDr. Simona Saibertová, Ph.D.
Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 29. 9. 9:00–10:40 F01B1/309
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MIKDS0141/Sk_I: Čt 1. 10. 14:00–15:40 F01B1/309, Čt 29. 10. 12:00–13:40 F01B1/327, Út 26. 1. 14:00–15:40 F01B1/313
MIKDS0141/Sk_II: Pá 2. 10. 12:00–13:40 F01B1/519, Čt 10. 12. 14:00–15:40 F01B1/313, Pá 29. 1. 8:00–9:40 F01B1/313
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s formálními požadavky při zpracování diplomové práce za předpokladu dodržení publikační etiky a správného citování použitých zdrojů.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - rozlišit rozdíl mezi anotací a abstraktem;
- definovat klíčová slova dle zadání;
- vytvořit rešeršní dotaz;
- použít vybrané databáze k vyhledávání full textu;
- citovat dle zvoleného citačního stylu;
- psát odborný text.
Osnova
  • Struktura diplomové práce, harmonogram a formální zpracování.
  • Téma práce a definice klíčových slov.
  • Rešeršní dotaz – zástupné a pomocné znaky, Booleovské operátory.
  • Evaluace informací na internetu, databáze, vyhledávání full textu.
  • Etické aspekty diplomové práce, citační etika.
  • Tvorba anotace, abstraktu.
Literatura
Výukové metody
přednášky, cvičení
Metody hodnocení
Zápočet je udělen po splnění zadaných ůkolů a navržení tématu diplomové práce.
Informace učitele
https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/Evaluace/evaluace.pdf https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/Reserse/reserse_praxe.html https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/Reserse/reserse.pdf
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.