ZLKM0311c Komunikace a sebezkušenost - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Milena Blažková (cvičící)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Šárka Kárová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Terézia Knejzlíková (cvičící)
Mgr. Barbora Kóša (cvičící)
Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jana Severová, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Strašák (cvičící)
doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Rastislav Šumec, Ph.D. (cvičící)
Blanka Suchá (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
Ústav psychologie a psychosomatiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Blanka Suchá
Dodavatelské pracoviště: Ústav psychologie a psychosomatiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLKM0311c/21: Po 5. 10. 14:00–15:40 409, Po 12. 10. 14:00–15:40 409, Po 19. 10. 14:00–15:40 409, Po 26. 10. 14:00–15:40 409, Po 2. 11. 14:00–15:40 409, Po 9. 11. 14:00–15:40 409, Po 16. 11. 14:00–15:40 409, Po 23. 11. 14:00–15:40 409, Po 30. 11. 14:00–15:40 409, Po 7. 12. 14:00–15:40 409, Po 14. 12. 14:00–15:40 409, Po 4. 1. 14:00–15:40 409, Po 18. 1. 14:00–15:40 409
ZLKM0311c/22: Po 5. 10. 14:00–15:40 409, Po 12. 10. 14:00–15:40 409, Po 19. 10. 14:00–15:40 409, Po 26. 10. 14:00–15:40 409, Po 2. 11. 14:00–15:40 409, Po 9. 11. 14:00–15:40 409, Po 16. 11. 14:00–15:40 409, Po 23. 11. 14:00–15:40 409, Po 30. 11. 14:00–15:40 409, Po 7. 12. 14:00–15:40 409, Po 14. 12. 14:00–15:40 409, Po 4. 1. 14:00–15:40 409, Po 18. 1. 14:00–15:40 409
ZLKM0311c/23: Út 6. 10. 17:00–18:40 409, Út 13. 10. 17:00–18:40 409, Út 20. 10. 17:00–18:40 409, Út 27. 10. 17:00–18:40 409, Út 3. 11. 17:00–18:40 409, Út 10. 11. 17:00–18:40 409, Út 24. 11. 17:00–18:40 409, Út 1. 12. 17:00–18:40 409, Út 8. 12. 17:00–18:40 409, Út 15. 12. 17:00–18:40 409, Út 5. 1. 17:00–18:40 409, Út 19. 1. 17:00–18:40 409
ZLKM0311c/24: Út 6. 10. 17:00–18:40 409, Út 13. 10. 17:00–18:40 409, Út 20. 10. 17:00–18:40 409, Út 27. 10. 17:00–18:40 409, Út 3. 11. 17:00–18:40 409, Út 10. 11. 17:00–18:40 409, Út 24. 11. 17:00–18:40 409, Út 1. 12. 17:00–18:40 409, Út 8. 12. 17:00–18:40 409, Út 15. 12. 17:00–18:40 409, Út 5. 1. 17:00–18:40 409, Út 19. 1. 17:00–18:40 409
Předpoklady
ZLPO011p První pomoc -předn. && ( ZLET021p Etika v zub.lék.-předn. || ZLET011p Etika v zub.lék.-předn. )
Cvičení probíhá pouze v českém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
- Pomoci studentům identifikovat vlastní zdroje motivace pro výkon profese zdravotníka
- Prostřednictvím sebezkušenostních cvičení pomoci studentům rozlišovat různé roviny pomáhající profese (zdravotník jako sociální role, člověk, pacient)
- Pomoci studentům identifikovat zdroje vlastní sebe-podpory
- Pomoci studentům osvojit si základní metody zvládání stresu
- Propojovat teoretické pozadí lékařské psychologie s osobní rovinou ve smyslu obecných lidských existenciálních témat (odpovědnost, vůle ke smyslu, smysl života, naděje, pokora, vděčnost)
- Nacvičovat základní komunikační dovednosti v různých medicínských kontextech a situacích pod přímou supervizí klinického psychologa a psychoterapeuta
- Seznámit studenty se základními psychoterapeutickými technikami v rámci individuální i skupinové psychoterapie (demonstrace, krátká sebezkušenostní cvičení) - Nácvik základních relaxačních technik
Výstupy z učení
- Student rozumí možným motivům v pozadí výkonu povolání zdravotníka
- Rozumí konceptu sebe-podpora a je schopen identifikovat vlastní zdroje sebe-podpory
- Student si osvojí základní techniky pro redukci stresu
- Student se seznámí se základními tématy existenciální psychoterapie
- Student se naučí základní komunikační dovednosti při sdělování nepříznivých zpráv
- Student se naučí základní komunikační dovednosti při komunikaci s dětmi v různých fázích vývoje
- Student se naučí základní komunikační dovednosti při komunikaci s pacienty s chronickým onemocněním
- Student se naučí základní komunikační dovednosti při komunikaci s pacienty, kteří prožívají silné emoce
- Student s naučí identifikovat fenomén přenosu a protipřenosu
- Student se naučí zásady sběru anamnézy u psychosomatických pacientů
- Student se naučí zásady vedení klinického rozhovoru
Osnova
 • - Motivace k výkonu povolání zdravotníka
 • - Vnější a vnitřní sebe-podpora
 • - Autogenní tréning
 • - Na všímavosti založený program pro redukci stresu
 • - Existenciální témata v medicíně
 • - Základní komunikační dovednosti při komunikaci s dětmi
 • - Základní komunikační dovednosti při komunikaci s pacienty s chronickým onemocněním
 • - Základní komunikační dovednosti při komunikaci s pacienty, kteří prožívají silné emoce
 • - Základní komunikační dovednosti při sdělování špatných zpráv
 • - Vedení klinického rozhovoru
 • - Sběr anamnestických údajů u pacientů s psychosomatickým onemocněním
 • - Přenos a protipřenos
 • - Ego obranné mechanismy
 • - Supervize v medicíně
 • - Týmová supervize
Literatura
  povinná literatura
 • AYERS, Susan a Richard DE VISSER. Psychologie v medicíně. Translated by Helena Hartlová. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2015. xiv, 552. ISBN 9788024752303. info
 • VYMĚTAL, Jan. Lékařská psychologie. 3., aktualiz. vyd., v nakl. Praha: Portál, 2003. 397 s. : i. ISBN 80-7178-740-X. info
  doporučená literatura
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 80-200-1387-3. info
Výukové metody
Interaktivní cvičení a supervize.
Metody hodnocení
Požadavky k ukončení, forma ukončení kolokvium. Předpokládá se aktivní zapojení, práce ve dvojicích, skupinkách. Kolokvium má formu písemného testu, výsledek testu je bodově hodnocen v rozsahu 0-25 bodů, minimální počet bodů je 20.
Informace učitele
https://is.muni.cz/predmet/med/BAPS011c?lang=cs&obdobi=6903
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/ZLKM0311c