BFCH031 Chirurgie

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Martin Flek (přednášející)
MUDr. Daniel Ira, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Martin Kábela (přednášející)
doc. MUDr. Milan Krtička, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jakub Lukáč (přednášející)
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (přednášející)
MUDr. Martin Petráš (přednášející)
MUDr. Radek Pikula, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Smékal (přednášející)
MUDr. Tomáš Uher, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
Klinika úrazové chirurgie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Klinika úrazové chirurgie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
BKZA011p Základy anatomie -před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná základní teoretické poznatky o chirurgii, seznamuje studenty s obecnou a speciální chirurgií, operačním procesem, chirurgickými pracovišti a jimi poskytovanou zdravotnickou péčí, návazností na lékaře a odborníky ostatních specializovaných oborů. Klinická výuka je zaměřena pro obor fyzioterapie.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu zná:
- základní teoretické poznatky o chirurgii
- obecnou a speciální chirurgií, operační procesem, chirurgická pracoviště a jimi poskytovanou zdravotnickou péčí
- návazností na lékaře a odborníky ostatních specializovaných oborů
Klinická výuka je zaměřena pro obor fyzioterapie.
Osnova
 • Okruhy chirurgické problematiky
 • Příprava k operaci - celkové vyšetření
 • Příprava k operaci - operační rána, desinfekce, sterilizace
 • Operační přístupy - operační technika, uzávěry ran, nástroje a materiály
 • Pooperační odezva - sledování, korelace oběhu, hypoxie, diurézy, vnitřní prostření
 • Vyšetření nemocného - fyzikální metody
 • Vyšetření nemocného - EKG, sono, rtg. CT, MRI
 • Znecitlivění - místní, anestetika
 • Znecitlivění - celkové (hypnotika, analgetika, myorelaxancia)
 • Šok - typy, fáze, léčení
 • Obvazy - dle materiálu, účelu, principy nakládání
 • Ortézy - epitézy
 • Krytí ran - otevřené, zavřené, materiály
 • Onkologie - chemoterapie
 • Onkologie - radioterapie
 • Onkologie - staging, grading, TNM
 • Chirurgie krku - štítnice, tepny, tracheotomie
 • Chirurgie hrudníku - srdce, vady, léčení
 • Chirurgie plic
 • Chirurgie břišní - žaludek, duodenum
 • Chirurgie tenkého a tlustého střeva
 • Chirurgie konečníku - kolostomie, inkontinence
 • Chirurgie jater, žlučníku, pankreatu
 • Chirurgie sleziny
 • Náhlé příhody břišní
 • Peritonitis circumscripta, diffusa
 • Haemoperitoneum
 • Apendicitis acuta
 • Chirurgie CNS - přístupy, typy operací
 • Chirurgie periferních nervů - diagnostika a terapie
 • Transplantace jater, ledvin, srdce - diagnostika, indikace, provedení
 • Chirurgie šlach - ruka, Achillova šlacha - diagnostika a terapie
 • Mikrochirurgie - replantace, indikace, provedení
 • Urologie - chirurgická onemocnění ledvin
 • Urologie chirurgická onemocnění moč. měchýře, prostaty
 • Inkontinence - diagnostika, terapie (mužská ženská)
 • Kardiopulmonální resuscitace
Literatura
 • Chirurgická propedeutika :učebnice pro lékařské fakulty. Edited by Vladimír Balaš - Jarmila Drábková - Miloslav Duda - Milan Med. [1. vyd.]. Praha: Grada-Avicenum, 1993. 487 s. ISBN 80-85623-45-5. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška z teoretických poznatků
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/BFCH031