BZFA031c Farmakologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/3/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Eva Dražanová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
BZFY0222p Fyziologie II - přednáška && BZKP021p Klin. propedeutika - před. && BZKP021c Klin. propedeutika - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu jsou:
porozumění jednotlivým farmakoterapeutickým třídám léčiv, zejména léčivům používaným u urgentních stavů
osvojení si problematiky lékových forem a aplikačních způsobů léčiv
Výstupy z učení
Student po absolvování kurzu:
- rozlišuje jednotlivé farmakoterapeutické skupiny léčiv
- zná jednotlivé lékové formy léčiv
- popíše rozdíly v jednotlivých způsobech podání léčiv
- zná mechanismy účinků, nežádoucí účinky a základní indikace léčiv
- navrhne léčiva použitelná u konkrétních urgentních stavů
Osnova
 • 1. cvičení: Životní cyklus léčiv - výzkum, vývoj, registrace, farmakovigilance. Legislativní předpisy. Informace o léčivech (SÚKL, Český lékopis, AISLP, EMA). Nežádoucí účinky léčiv.
 • 2. cvičení: Lékové formy, aplikační způsoby léčiv. Základy farmakokinetiky.
 • 3. cvičení: Farmakodynamika. Farmakologie VNS.
 • 4. cvičení: Léčiva GIT - farmakoterapie vředové choroby. Test 1. - 3. cvičení.
 • 5. cvičení: Farmakologie kardiovaskulárního systému. Léčiva ovlivňující krevní srážlivost.
 • 6. cvičení: Antibiotika, antiseptika, dezinficiencia.
 • 7. cvičení: Opioidní analgetika. Nesteroidní protizánětlivé látky. Spasmolytika. Omamné a psychotropní látky. Test 4. - 6. cvičení.
 • 8. cvičení: Terapie šokových stavů a polytraumat, otravy.
 • 9. cvičení: Antidiabetika. Insuliny.
 • 10. cvičení: Základy psychofarmakologie. Test 7. - 9. cvičení.
Literatura
  doporučená literatura
 • LÜLLMANN, Heinz, Klaus MOHR a Lutz HEIN. Barevný atlas farmakologie. Translated by Maxmilián Wenke - Elfrída Mühlbachová. 3. vyd. Praha: Grada, 2007. xi, 372. ISBN 9788024716725. info
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?id=7lNQpLuETq4C&printsec=frontcover&dq=farmakologie&lr=&as_brr=3#PPA4,M1
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?ct=result&q=farmakologie&lr=&as_brr=3&sa=N&start=0
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
průběžný test - papírová forma
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/BZFA031c