BZKP021c Klinická propedeutika - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 28. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pospíšil
Dodavatelské pracoviště: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 2. 3. 14:00–16:30 N01180, Út 9. 3. 14:00–16:30 N01180, Út 16. 3. 14:00–16:30 N01180, Út 23. 3. 14:00–16:30 N01180, Út 30. 3. 14:00–16:30 N01180, Út 6. 4. 14:00–16:30 N01180, Út 13. 4. 14:00–16:30 N01180, Út 20. 4. 14:00–16:30 N01180, Út 27. 4. 14:00–16:30 N01180, Út 4. 5. 14:00–16:30 N01180
Předpoklady
BZAN011c Anatomie - cvičení && BZFY0121c Fyziologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu budou student rozumět a umět využívat základní diagnostické, léčebné a preventivní metod používaných v interních a chirurgických oborech – anamnestické postupy, fyzikální vyšetření, laboratorní metody, zobrazovací metody, základní invazivní postupy, jejich instrumetárium a péče o nemocného v období výkonu, základní chirurgické nástroje a postupy, naléhavé situace, základy výživy nemocných a základy psychologického přístupu k nemocným.
Výstupy z učení
- Student zná základní postupy odběru anamnézy.
- Student ovládá metody fyzikálního vyšetření.
- Student má přehled o nejčastěji používaných laboratorních metodách.
- Student je schopen se orientovat v základních zobrazovacích metodách.
- Student ovládá technické aspekty základních invazivních postupů, jejich instrumetárium a péči o nemocného v období výkonu.
- Student je orientován v základních diagnostických a léčebných postupech naléhavých situací.
- Student zná základy výživy nemocných, umí edukovat nemocné a jejich rodiny o jednotlivých typech diet.
- Student ovládá zásady psychologického přístupu k nemocným.
Osnova
 • 1. Anamnéza
 • 2. Celkové vyšetření nemocného.
 • 3. Vyšetření hlavy a krku.
 • 4. Vyšetření hrudníku.
 • 5. Poslech srdečních ozev.
 • 6. Vyšetření břicha.
 • 7. Vyšetření pohybového aparátu, základy endokrinního a neurologického vyšetření
 • 8. Hematologické laboratorní vyšetření.
 • 9. Biochemické laboratorní vyšetření.
 • 10. Katetry, kanyly, drény.
 • 11. Místní a celková anestézie.
 • 12. Punkční techniky
 • 13. Úrazy, urgentní stavy, specifika vyšetření v NP.
 • 14.Základy výživy nemocných, základy psychologického přístupu k nemocným.
Literatura
 • HOLUBEC, Luboš. Klinická propedeutika v klinických a interních oborech. 1. vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. 62 stran. ISBN 9788026106715. info
 • DOBIÁŠ, Viliam. Klinická propedeutika v urgentní medicíně. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 208 s. ISBN 9788024745718. info
 • CHROBÁK, Ladislav. Propedeutika vnitřního lékařství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2003. 195 s. ISBN 8024706091. info
Výukové metody
přednáška, cvičení, nácvik na simulátorech
Metody hodnocení
praktická a ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BZKP021c