MONO091c Neurooftalmologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/1. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. MUDr. Karolína Skorkovská, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
MPNE081 Neurologie
MPNE081
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti získají poznatky o neurologických příčinách poruch motility oka, jejich klinických projevech a možnostech diagnostiky a případné korekce optickými pomůckami.
Výstupy z učení
Studenti po absolvování předmětu:
- disponuje poznatky o neurologických příčinách poruch motility oka, jejich klinických projevech
- oceňuje praktické ukázky a kazuistiky
- zná možnosti diagnostiky a případné korekce optickými pomůckami
Osnova
  • Anatomie zrakové dráhy a pupilomotorické dráhy. Neurooftalmologické vyšetření – anamnéza, vyšetření očního bulbu, motility, vizu, zorného pole. Elektrofyziologické vyšetřovací metody – EG, EOG, VEP, EMG. Zobrazovací metody – skiaskopie, CT, MR, ultrasonografie, fluorescenční angiografie. Bolest hlavy a oko, poruchy zraku – Skotovy a hemianopsie. Dipolopie a její vyšetření. Vyšetření Hessove (Lancestelově) plátně. Nystagmus – definice, klasifikace. Zornice a zornicové reakce. Změny terče zrakového nervu – vrozené poruchy, atrofie, městání, záněty optiku, nádory optiku, poranění optiku. Choroby chiasmatu, Retrochiasmatické léze. Poruchy vyšších zrakových center. obrna n. III., obran n. IV., obrna n VI., oftalmoplegie. Okohybné poruchy svalového původu. ptózy a pseudoptózy. Oční projevy u nádorů CNS, oběhových a cévních poruch CNS. Fakomatózy. Oko a neuroinfekce.
Literatura
  • ROZSÍVAL, Pavel. Oční lékařství. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006. 373 s. ISBN 8024612135. info
  • OTRADOVEC, Jiří. Klinická neurooftalmologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2003. 487s. ISBN 8024702800. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/MONO091c