MPNE081 Neurologie

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (přednášející)
Jana Aberlová (pomocník)
Mgr. Ladislava Jagošová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
I. neurologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Yveta Břenková
Dodavatelské pracoviště: I. neurologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
MPVL0721 Vnitřní lékařství I && MPCH0721 Chirurgie I
MPVL0721&&MPCH0721
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit základními principy anatomického a funkčního uspořádání nervového systému. Základy klinického neurologického vyšetření, základy neurologické topiky a syndromologie, základní topické neurologické syndromy. použít informace o neurologickém chorobopise ke stanovení diferenciální diagnostiky ; vytvořit samostatně strukturu vyšetření, aplikaci základních vyšetřovacích metod v neurologii, jejich indikace, kontraindikace, komplikace; předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí o základních skupinách onemocnění nervového systému v dětství a v dospělosti (cévní mozkové příhody, epilepsie, vertebrogenní, nervosvalová, demyelinizační, neurodegenerativní a metabolická onemocnění, neurotraumata, neuroinfekce): teoretická východiska, přehled současné diagnostiky a terapie, typické kasuistiky; interpretovat vše v kontextu klinicko-paraklinické korelace.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit základní principy anatomického a funkčního uspořádání nervového systému.
- znát základy klinického neurologického vyšetření, základy neurologické topiky a syndromologie, základní topické neurologické syndromy.
- použít informace o neurologickém chorobopise ke stanovení diferenciální diagnostiky ;
- vytvořit samostatně strukturu vyšetření, aplikaci základních vyšetřovacích metod v neurologii, jejich indikace, kontraindikace, komplikace;
- předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí o základních skupinách onemocnění nervového systému v dětství a v dospělosti (cévní mozkové příhody, epilepsie, vertebrogenní, nervosvalová, demyelinizační, neurodegenerativní a metabolická onemocnění, neurotraumata, neuroinfekce): teoretická východiska, přehled současné diagnostiky a terapie, typické kasuistiky;
- interpretovat vše v kontextu klinicko-paraklinické korelace, zejména oční projevy neurologických onemocnění, např. nálezy na terči zrakového nervu
Osnova
 • 1.Neuron, stavba nervové buňky. Princip vzniku a vedení vzruchu. Stavba centrálního a periferního nervového systému.
 • 2.Funkce mozkových hemisfér. Cévní zásobení mozku. Podstata mozkové ischémie a hemoragie. Příznaky cévních mozkových příhod ischemických a hemoragických.
 • 3.Synapse a neurotransmitery. Fyziologické a patologické fungování synapsí. Stavba a funkce mozkové kůry. Epilepsie a epileptické syndromy.
 • 4.Stavba a funkce bazálních ganglií. Extrapyramidová onemocnění.
 • 5.Stavba a funkce mozečku. Struktury mozkového kmene. Mozečkové syndromy, kmenové syndromy.
 • 6.Stavba a funkce hřbetní míchy. Míšní syndromy. Poruchy motoriky a sensitivity způsobené míšními lézemi.
 • 7.Stavba a funkce páteře. Vertebrogenní onemocnění.
Literatura
  povinná literatura
 • Tyrlíková I., a spol. Neurologie pro sestry, IPVDZ Brno 2003 (2nd edition)
  doporučená literatura
 • TYRLÍKOVÁ, Ivana a Martin BAREŠ. Neurologie pro nelékařské obory. Vyd. 2., rozš. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. 305 s. ISBN 9788070135402. info
  neurčeno
 • ŠPINAR, Jindřich a Ondřej LUDKA. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. 336 s. ISBN 9788024743561. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
Prof. MUDr.Irena Rektorová, Ph.D., I. neurologická klinika LF MU Brno FN u sv. Anny v Brně, irena.rektorova@fnusa.cz Doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D., 2. neurologická klinika LFMU, FN Brno, kontakt pstourac@fnbrno.cz
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.