MPNE081 Neurologie

Lékařská fakulta
jaro 2001
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (přednášející)
Yveta Břenková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
I. neurologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
  • Zdravotní vědy (program LF, N-SZ, směr Pedagogická specializace optometrie)
  • Zdravotní vědy (program LF, N-SZ, směr Pedagogická specializace výživa člověka)
Osnova
  • 1.Neuron, stavba nervové buňky. Princip vzniku a vedení vzruchu. Stavba centrálního a periferního nervového systému.
  • 2.Funkce mozkových hemisfér. Cévní zásobení mozku. Podstata mozkové ischémie a hemoragie. Příznaky cévních mozkových příhod ischemických a hemoragických.
  • 3.Synapse a neurotransmitery. Fyziologické a patologické fungování synapsí. Stavba a funkce mozkové kůry. Epilepsie a epileptické syndromy.
  • 4.Stavba a funkce bazálních ganglií. Extrapyramidová onemocnění.
  • 5.Stavba a funkce mozečku. Struktury mozkového kmene. Mozečkové syndromy, kmenové syndromy.
  • 6.Stavba a funkce hřbetní míchy. Míšní syndromy. Poruchy motoriky a sensitivity způsobené míšními lézemi.
  • 7.Stavba a funkce páteře. Vertebrogenní onemocnění.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.