MPPY091 Psychiatrie

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 30. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Hořínková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Alena Damborská, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Michaela Mayerová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adéla Látalová (přednášející)
MUDr. Pavel Křenek (přednášející)
MUDr. Zuzana Timková (přednášející)
Mgr. Martin Horký (přednášející)
Mgr. Petra Janíková (cvičící)
MUDr. Barbora Móriová (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 18. 9. 12:30–14:10 N01136, Po 25. 9. 12:30–14:10 N01136, Po 2. 10. 12:30–14:10 N01136, Po 9. 10. 12:30–14:10 N01136, Po 16. 10. 12:30–14:10 N01136, Po 23. 10. 12:30–14:10 N01136, Po 30. 10. 12:30–14:10 N01136, Po 6. 11. 12:30–14:10 N01136, Po 13. 11. 12:30–14:10 N01136, Po 20. 11. 12:30–14:10 N01136, Po 27. 11. 12:30–14:10 N01136, Po 4. 12. 12:30–14:10 N01136, Po 11. 12. 12:30–14:10 N01136, Po 18. 12. 12:30–14:10 N01136
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle výuky jsou:
- získání teoretických znalostí o významu psychiatrie v dalších lékařských i nelékařských oborech
- získání teoretických znalostí o hlavních psychiatrických poruchách a psychózách
- získání teoretických znalostí o možných farmakologických i nefarmakologických postupech léčby psychiatrických poruch
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen:
- porozumět významu psychiatrie pro další lékařské i nelékařské obory
- popsat a rozpoznat příznaky nejčastějších psychiatrických poruch a psychotických onemocnění
. - navrhnout vhodnou akutní léčbu pro zklidnění neklidného pacienta
- navrhnout vhodný farmakologický i nefarmakologický léčebný postup při léčbě psychiatrických poruch
Osnova
 • Úvod do psychiatrie; historie psychiatrie
 • Klasifikace duševních poruch
 • Nejčastější psychiatrické příznaky
 • Vyšetřovací metody v psychiatrii
 • Poruchy příjmu potravy
 • Poruchy osobnosti
 • Poruchy nálada - afektivní poruchy
 • Pedopsychiatrie
 • Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem
 • Schizofrenie
 • Organické duševní poruchy, závislosti
 • Komunitní péče v psychiatrii, terénní týmy
 • Terapie v psychiatrii, biologické léčebné metody, psychoterapie
Literatura
  povinná literatura
 • KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html. Portál LF MU (on-line). 2011. info
  doporučená literatura
 • RABOCH, Jiří, Pavel PAVLOVSKÝ a Dana JANOTOVÁ. Psychiatrie : minimum pro praxi. 5. vyd. Praha: Triton, 2012. 239 s. ISBN 9788073875824. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 192 s. ISBN 8071844942. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 206 stran. ISBN 8071842036. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 5. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006. 383 s. ISBN 8073671220. info
Výukové metody
Hybridní forma výuky
Přednášky
Výukové prezentace
Výuková videa
Procvičovací testy
Možnost on-line konzultace v MS Teams
Metody hodnocení
Pro absolvování kurzu je nutné projít si všechny kapitoly interaktivní osnovy, absolvovat všechny cvičné testy a složit závěrečný test.
Cvičné testy lze zkoušet opakovaně, dokud není správně zodpovězeno alespoň 75 % otázek. Upozorňujeme, že první a poslední lekce se konají prezenčně, nikoli online.
Závěrečná zkouška formou on-line testu v IS MUNI
Test má 10 otázek, pro úspěšné absolvování testu musí student správně zodpovědět alespoň 6 otázek
V případě neúspěšného složení závěrečného on-line testu bude zpřístupněn opravný zápočtový test.
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
Výuka v podzimním semestru 2023 probíhá společně pro N Mgr obory VDD, OPTO a FYZI hybridní formou, tj. kombinace prezenční a on-line výuky.
První a poslední přednáška proběhne prezenční formou v posluchárně Psychiatrické kliniky.


Ostatní výuka bude probíhat on-line formou. Výukou Vás provede Interaktivní osnova v IS MUNI


Mezi cíle výuky patří získání znalostí o běžných psychiatrických poruchách, se kterými se setkáváme v při poskytování zdravotní péče a určení vhodných zásahů u konkrétních psychiatrických případů.


Požadavky k ukončení Pro absolvování kurzu je nutné projít si všechny kapitoly interaktivní osnovy, absolvovat všechny cvičné testy a složit závěrečný test. Cvičné testy lze zkoušet opakovaně, dokud není správně zodpovězeno alespoň 75 % otázek. Upozorňujeme, že první a poslední lekce se konají prezenčně, nikoli online.


Další informace


Nové kapitoly v IS MUNI budou zpřístupňovány každý týden. Naším cílem je poskytnout flexibilní výuku, která bude vyhovovat vašim potřebám.


Doporučujeme vám, abyste kurz využili co nejlépe tím, že se zapojíte do obsahu kurzu a budete klást otázky v kanále "On-line výuka Bc a Mgr obory" v MS Teams.


Po ukončení výuky bude muset student splnit zkoušku


Zkouška probíhá formou písemného testu. Jedná se o test s výběrem jedné správné odpovědi

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
http://www.med.muni.cz/psych/vyukac.html.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2023/MPPY091