MPPY091 Psychiatrie

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Hořínková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 21. 9. až Ne 13. 12. Po 13:00–14:40 N02230
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student je schopen po absolvování předmětu - definovat základní psychické funkce - porozumět poruchám základních psychických funkcí - popsat projevy nejčastějších psychických poruch - posoudit terapeutické možnosti
Osnova
 • Úvod do psychiatrie; historie psychiatrie; klasifikace duševních poruch. Vyšetřovací metody v psychiatrii; biologické léčebné metody; základy farmakoterapie. Schizofrenie; schizoafektivní porucha a poruchy s bludy - etiologie, diagnostika, terapie. Poruchy nálady; afektivní poruchy - etiologie, diagnostika, terapie. Neurotické poruchy; poruchy vyvolané stresem - etiologie, diagnostika, terapie. Poruchy příjmu potravy - etiologie, diagnostika terapie. Poruchy osobnosti a chování u dospělých - etiologie, diagnostika, terapie. Pedopsychiatrie
Literatura
  povinná literatura
 • KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html. Portál LF MU (on-line). 2011. info
  doporučená literatura
 • RABOCH, Jiří, Pavel PAVLOVSKÝ a Dana JANOTOVÁ. Psychiatrie : minimum pro praxi. 5. vyd. Praha: Triton, 2012. 239 s. ISBN 9788073875824. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 192 s. ISBN 8071844942. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 206 s. ISBN 8071842036. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 5. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006. 383 s. ISBN 8073671220. info
Výukové metody
Výuka je založena na přednáškách s interaktivními prvky. Studenti jsou upozorněni na literaturu, která se detailněji uvedenými tématy zabývá.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a je ukončena kolokviem. Pro udělení kolokvia je nutná přítomnost na přednáškách. Je povolena nejvýše 1 omluvená absence. V případě více absencí je nutné domluvit se na náhradě s dr. Bartečkem, zástupcem pro výuku. Další podmínkou udělení kolokvia je úspěšné absolvování písemného testu. Test obsahuje 10 otázek typu uzavřených úloh s výběrem jedné správné odpovědi. Pro úspěšné složení testu musí student správně odpovědět alespoň na 6 otázek.
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
Témata výuky (rozvrh) i další informace o předmětu najdete na: http://psychiatrie.med.muni.cz, odkaz výuka. Přednášky se konají každé pondělí ve 13,00 hod.-14,45 hod.v posluchárně Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
http://www.med.muni.cz/psych/vyukac.html.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.