MPPY091 Psychiatrie

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Hořínková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Šimon Ondruš (přednášející), MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (zástupce)
MUDr. Adam Fiala (pomocník), MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (zástupce)
MUDr. Pavel Křenek (přednášející), MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (zástupce)
MUDr. Petra Štrocholcová (přednášející), MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Terézia Knejzlíková, Ph.D. (přednášející), MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 13:00–14:50 N02230
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle výuky jsou:
- získání teoretických znalostí o významu psychiatrie v dalších lékařských i nelékařských oborech
- získání teoretických znalostí o hlavních psychiatrických poruchách a psychózách
- získání teoretických znalostí o možných farmakologických i nefarmakologických postupech léčby psychiatrických poruch
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen:
- porozumět významu psychiatrie pro další lékařské i nelékařské obory
- popsat a rozpoznat příznaky nejčastějších psychiatrických poruch a psychotických onemocnění
. - navrhnout vhodnou akutní léčbu pro zklidnění neklidného pacienta
- navrhnout vhodný farmakologický i nefarmakologický léčebný postup při léčbě psychiatrických poruch
Osnova
 • Úvod do psychiatrie; historie psychiatrie
 • Klasifikace duševních poruch
 • Nejčastější psychiatrické příznaky
 • Vyšetřovací metody v psychiatrii
 • Poruchy příjmu potravy
 • Poruchy osobnosti
 • Poruchy nálada - afektivní poruchy
 • Pedopsychiatrie
 • Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem
 • Schizofrenie
 • Organické duševní poruchy, závislosti
 • Právní otázky v psychiatri
 • Terapie v psychiatrii, biologické léčebné metody, psychoterapie
Literatura
  povinná literatura
 • KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html. Portál LF MU (on-line). 2011. info
  doporučená literatura
 • RABOCH, Jiří, Pavel PAVLOVSKÝ a Dana JANOTOVÁ. Psychiatrie : minimum pro praxi. 5. vyd. Praha: Triton, 2012. 239 s. ISBN 9788073875824. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 192 s. ISBN 8071844942. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 206 s. ISBN 8071842036. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 5. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006. 383 s. ISBN 8073671220. info
Výukové metody
Teoretické semináře
Kazuistické semináře
Metody hodnocení
Účast na výuce (povolena 1 absence).
Kolokvium formou písemného testu. Jedná se o test s výběrem jedné správné odpovědi. Test má 10 otázek, pro úspěšné absolvování testu musí student správně zodpovědět alespoň 6 otázek.
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
Výuka probíhá v podzimním semestru vždy v pondělí od 13.00 do 14.40 hodin v posluchárně Psychiatrické kliniky FN Brno, budova G, 1. patro, Jihlavská 20, 625 00 Brno.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
http://www.med.muni.cz/psych/vyukac.html.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.