MPPY091 Psychiatrie

Lékařská fakulta
podzim 2008
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Vítězslav Pálenský, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Martin Perna (přednášející), doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc. (zástupce)
PhDr. Lubomír Pilař (přednášející), prof. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (zástupce)
prof. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Rozvrh
Po 13:00–14:40 N02230
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
  • Zdravotní vědy (program LF, N-SZ, směr Pedagogická specializace optometrie)
  • Zdravotní vědy (program LF, N-SZ, směr Pedagogická specializace výživa člověka)
Cíle předmětu
V rámci výuky daného předmětu jsou studenti seznámeni s postavením psychiatrie v medicíně. Během studia získávají přehled o možných duševních chorobách, klinických projevech, jejich léčení a ošetřování. V oblasti speciální psychiatrie jsou prezentovány nejčastější psychické choroby a léčebné metody jakož i biologické způsoby léčby. Důraz je kladen na zásady cílené komunikace s psychiatricky nemocnými dospělými i dětmi. Studijní předmět má charakter prohlubující a rozšiřující.
Osnova
  • Postavení psychiatrie a organizace psychiatrické péče. Význam rodiny v rámci psychiatrie. Linka naděje, první psychiatrická pomoc. Krizová intervence. Psychosomatická medicína. Psychiatrická problematika a ostatní medicínské obory. Psychoterapeutické přístupy. Biologické léčebné metody. První kontakt s nemocným a klinicky řízený pohovor. Vyšetřovací metody v psychiatrii. Základní psychické funkce a jejich poruchy (vnímání, myšlení). Základní psychické funkce a jejich poruchy (paměť, intelekt, emoce). Psychologie a psychiatrie. Problematika gerontopsychiatrie. Problematika dětské psychiatrie.
Literatura
  • http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&new_topic=4
  • RABOCH, Jiří a Petr ZVOLSKÝ. Psychiatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. 622 s. ISBN 80-7262-140-8. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a je ukončena kolokviem.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/psych.vyukac.html
Rozpis psychiatrie pro V. ročník výuky magisterského studia Zdravotní vědy /fyzioterapie, výživa člověka, optometrie/ vyvěšen před sekretariátem Psychiatrické kliniky v Brně-Bohunicích. Přednášky se konají každé pondělí ve 13,00 hod.-14,45 hod.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
http://www.med.muni.cz/psych/vyukac.html.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.