MPPY091 Psychiatrie

Lékařská fakulta
podzim 2011
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (přednášející), prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (zástupce)
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Martin Perna (přednášející), doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc. (zástupce)
PhDr. Lubomír Pilař (přednášející), doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (zástupce)
MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D. (pomocník), prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (zástupce)
PhDr. Alena Filová, Ph.D. (pomocník), doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Rozvrh
Po 13:00–14:40 N02230
Předpoklady
Cíl předmětu Student je schopen po absolvování předmětu - definovat základní psychické funkce - porozumět poruchám základních psychických funkcí - popsat projevy nejčastějších psychických poruch - posoudit terapeutické možnosti - zhodnotit
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci výuky daného předmětu jsou studenti seznámeni s postavením psychiatrie v medicíně. Během studia získávají přehled o možných duševních chorobách, klinických projevech, jejich léčení a ošetřování. V oblasti speciální psychiatrie jsou prezentovány nejčastější psychické choroby a léčebné metody jakož i biologické způsoby léčby. Důraz je kladen na zásady cílené komunikace s psychiatricky nemocnými dospělými i dětmi. Studijní předmět má charakter prohlubující a rozšiřující.
Osnova
  • Postavení psychiatrie a organizace psychiatrické péče. Význam rodiny v rámci psychiatrie. Linka naděje, první psychiatrická pomoc. Krizová intervence. Psychosomatická medicína. Psychiatrická problematika a ostatní medicínské obory. Psychoterapeutické přístupy. Biologické léčebné metody. První kontakt s nemocným a klinicky řízený pohovor. Vyšetřovací metody v psychiatrii. Základní psychické funkce a jejich poruchy (vnímání, myšlení). Základní psychické funkce a jejich poruchy (paměť, intelekt, emoce). Psychologie a psychiatrie. Problematika gerontopsychiatrie. Problematika dětské psychiatrie.
Literatura
  • http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&new_topic=4
  • RABOCH, Jiří a Petr ZVOLSKÝ. Psychiatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. 622 s. ISBN 80-7262-140-8. info
Výukové metody
Výuka je založena na přednáškách s interaktivními prvky Speciální tématika je presentována odborníky v této oblasti Studenti ijsou upozorněni na literaturu, která se detailněji uvedenými tématy zabývá Přednášky jsou zakončovánhy diskuzí
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a je ukončena kolokviem.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/psych.vyukac.html
Rozpis psychiatrie pro V. ročník výuky magisterského studia Zdravotní vědy /fyzioterapie, výživa člověka, optometrie/ vyvěšen před sekretariátem Psychiatrické kliniky v Brně-Bohunicích. Přednášky se konají každé pondělí ve 13,00 hod.-14,45 hod.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
http://www.med.muni.cz/psych/vyukac.html.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.