MPPY091 Psychiatrie

Lékařská fakulta
podzim 2003
Rozsah
2/0/0. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
  • Zdravotní vědy (program LF, N-SZ, směr Pedagogická specializace optometrie)
  • Zdravotní vědy (program LF, N-SZ, směr Pedagogická specializace výživa člověka)
Osnova
  • Postavení psychiatrie a organizace psychiatrické péče. Význam rodiny v rámci psychiatrie. Linka naděje- první psychiatrická pomoc. Krizová intervence. psychoasomatická medicina. Psychiatrická problematika a ostatní medicínské obory. Psychoterapueické přístupy. Biologické léčebné metody. První kontakt s nemocným a klinicky řízený pohovor. Vyšetřovací metody v psychiatrii. Základní psychické funkce a jejich poruchy (Vnímání, myšlení). Základní psychické funkce a jejich poruchy (paměť, intelekt, emoce). Psychologie a psychiatrie. Problematika gerontopsychiatrie. Problematika dětské psychiatrie.
Literatura
  • ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 206 s. ISBN 8071842036. info
  • ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. Praha: Karolinum, 1998. 192 s. ISBN 8071846813. info
  • VYMĚTAL, Jan. Úvod do psychoterapie. 1. vyd. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1992. 170 s. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a je ukončena kolokviem.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.