EN

PdF:BIp007 Neživá příroda - terén - Informace o předmětu

BIp007 Cvičení v terénu - neživá příroda

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 dny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. (cvičící)
RNDr. Václav Vávra, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BIp007/01_jarni: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Štelcl, V. Vávra
BIp007/02_podzimni: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Štelcl, V. Vávra
Předpoklady
Základní znalosti z oblasti neživé přírody na úrovni kurzu BIp002 a BIp004.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Studenti budou schopni interpretovat geologickou stavbu území České republiky. Na základě získaných znalostí si přímo v terénu vytvoří představu o endogenních a exogenních geologických procesech utvářejících povrch naší planety.
Osnova
  • Terénní cvičení na vybraných geologických lokalitách Českého masivu a Západních Karpat podle jejich aktuálního stavu (bude konkretizováno vždy před zahájením výuky).
Literatura
    doporučená literatura
  • VÁVRA, Václav a Jindřich ŠTELCL. Významné geologické lokality Moravy a Slezska. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 292 s. 55 - Vědy o zemi. geologické vědy. ISBN 978-80-210-6715-8. info
  • ŠTELCL, Jindřich a Václav VÁVRA. Multimediální mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Čech. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X. URL info
  • ŠTELCL, Jindřich, Václav VÁVRA a Jiří ZIMÁK. Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISSN 1802-128X. URL info
  • GÁBA, Zdeněk. Geologické vycházky Českou republikou. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2002. 493 s. ISBN 80-7184-883-2. info
Výukové metody
Terénní cvičení.
Metody hodnocení
Ústní zápočet. Předložení dokumentačních vzorků a terénního deníku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/BIp007