BIp007 Cvičení v terénu - neživá příroda

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 3 dny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. (přednášející)
RNDr. Václav Vávra, Ph.D. (cvičící), doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. (zástupce)
Garance
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
bip002 Neživá příroda 1 && NOW ( bip004 Neživá příroda 2 )
Základní znalosti z oblasti neživé přírody na úrovni kurzu BIp002 a BIp004.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům praktické ukázky geologické variability území České republiky. Na vybraných lokalitách budou demonstrovány příklady endogenních a exogenních geologických procesů utvářejících povrch naší planety.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni interpretovat geologickou stavbu vybraného území České republiky. Na základě získaných znalostí si přímo v terénu vytvoří představu o endogenních a exogenních geologických procesech utvářejících povrch naší planety. Budou ovládat základní pravidla a metody terénní práce, včetně pohybu geologa v terénu.
Osnova
  • Terénní cvičení na vybraných geologických lokalitách Českého masivu a Západních Karpat podle jejich aktuálního stavu (bude konkretizováno vždy před zahájením výuky).
Literatura
    doporučená literatura
  • VÁVRA, Václav a Jindřich ŠTELCL. Významné geologické lokality Moravy a Slezska. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 292 s. 55 - Vědy o zemi. geologické vědy. ISBN 978-80-210-6715-8. info
  • ŠTELCL, Jindřich a Václav VÁVRA. Multimediální mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Čech. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X. URL info
  • ŠTELCL, Jindřich, Václav VÁVRA a Jiří ZIMÁK. Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISSN 1802-128X. URL info
  • GÁBA, Zdeněk. Geologické vycházky Českou republikou. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2002. 493 s. ISBN 80-7184-883-2. info
Výukové metody
Terénní cvičení.
Metody hodnocení
Ústní zápočet. Předložení dokumentačních vzorků a terénního deníku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.