BIp007 Cvičení v terénu - neživá příroda

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 3 dny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 21. 5. 8:00–18:00 kancelář vyučujícího, Út 22. 5. 8:00–18:00 kancelář vyučujícího, St 23. 5. 8:00–18:00 kancelář vyučujícího
Předpoklady
Základní znalosti z oblasti neživé přírody na úrovni kurzu BIp002 a BIp004.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Studenti budou schopni interpretovat geologickou stavbu území České republiky. Na základě získaných znalostí si přímo v terénu vytvoří představu o endogenních a exogenních geologických procesech utvářejících povrch naší planety.
Osnova
  • Terénní cvičení na vybraných geologických lokalitách Českého masivu a Západních Karpat podle jejich aktuálního stavu (bude konkretizováno vždy před zahájením výuky).
Literatura
    doporučená literatura
  • VÁVRA, Václav a Jindřich ŠTELCL. Významné geologické lokality Moravy a Slezska. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 292 s. 55 - Vědy o zemi. geologické vědy. ISBN 978-80-210-6715-8. info
  • ŠTELCL, Jindřich a Václav VÁVRA. Multimediální mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Čech. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X. URL info
  • ŠTELCL, Jindřich, Václav VÁVRA a Jiří ZIMÁK. Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISSN 1802-128X. URL info
  • GÁBA, Zdeněk. Geologické vycházky Českou republikou. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2002. 493 s. ISBN 80-7184-883-2. info
Výukové metody
Terénní cvičení.
Metody hodnocení
Ústní zápočet. Předložení dokumentačních vzorků a terénního deníku.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.