Bi2BP_ZZSL Základy zoologie strunatců

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi2BP_ZZSL/01: Čt 10:15–11:55 laboratoř 81, B. Rychnovský
Bi2BP_ZZSL/02: Po 14:50–16:30 laboratoř 81, B. Rychnovský
Bi2BP_ZZSL/03: Po 11:10–12:50 laboratoř 81, B. Rychnovský
Bi2BP_ZZSL/04: Po 13:00–14:40 laboratoř 81, B. Rychnovský
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je předložení základního obrazu o tělesné organizaci taxonu (1) s odlišnostmi u systémově nižších skupin. Studenti dokáží charakterizovat (2) a determinovat (3) jednotlivé taxony strunatců, umí používat (4) pozorovací metody. Dovednosti pozorování (5) ověří v terénních podmínkách. Získají (6) orientaci v typických zástupcích vyšších taxonů a hlavních našich zástupcích. Následně aplikují (7) poznatky ve školních sbírkách. Základním předpokladem je posílení kladného postoje (8) ke všem zástupcům naší fauny se zřetelem k aktivní i pasivní ochraně.
Osnova
  • Základní tělesná organizaci taxonu, znalosti rozdílů, dovednost rozlišování hlavních našich zástupců. Bionomie, jednoduchá determinace modelových druhů 1. Kruhoústí + paprskoploutvé ryby 2. Obojživelníci 3. Plazi 4. Ptáci 5. Savci 6. Obratlovci podle charakteristických ekosystémů a) vodní (mokřadní) ekosystém b) lesní e. c) luční e. d) urbánní e.
Literatura
  • HANEL, Lubomír. Poznáváme naše ryby. 1. vyd. Praha: Brázda, 1992. 285 s. : i. info
  • ZWACH, Ivan. Naši obojživelníci a plazi ve fotografii. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1990. 141 s. ISBN 8020900535. info
  • ČERNÝ, Walter. Ptáci. Illustrated by Karel Drchal. Vyd. 7. Praha: Aventinum, 2003. 351 s. ISBN 8071512230. info
  • NICOLAI, Jürgen, Detlef SINGER a Konrad WOTHE. Ptáci :praktická příručka k určování evropských a našich ptáků. Illustrated by Hermann Kacher. Vyd. 1. Praha: Slovart, 2002. 254 s. ISBN 80-7209-388-6. info
  • SVENSSON, Lars a P. J. GRANT. Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého východu : nejobsáhlejší průvodce evropským ptactvem. Translated by Romana Anděrová, Illustrated by Killian Mullarney - Dan Zetterst. 1. vyd. Praha: Svojtka & Co., 2004. 400 s. ISBN 8072376586. info
  • DUNGEL, Jan. Savci střední Evropy. Edited by Miroslav Šebela. Brno: Jota, 1993. 158 s. ISBN 80-85617-16-1. info
  • Velká kniha živočichů :hmyz - ryby - obojživelníci - plazi - ptáci - savci. 3. vyd. Bratislava: Príroda, 2001. 344 s.: 15. ISBN 80-07-00863-2. info
Výukové metody
laboratorní cvičení - biometrická měření, individuální teoretické projekty bionomie jednotlivých modelových druhů našich obratlovců - studentské prezentace(PPP), diskuze, determinace pomocí klíčů, pozorování a determinace obratlovců ve vybraných ekosystémech
Metody hodnocení
Podmínky získání zápočtu: - dovednost determinace běžných taxonů našich obratlovců (5 skupin - ryby paprskopl., obojživelníci, plazi, ptáci a savci) - protokoly měření a další laboratorní činosti - seminární práce vlastního pozorování obratlovců ve vybraných ekosystémech (tři termíny, tři biotopy)
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz//el/1441/jaro2010/Bi2BP_ZZSL/
PP prezentace jednotlivých taxonů (paprskoploutvé ryby, obojživelníci, plazi a ptáci a savci) ve Studijních materiálech předmětu ISu MU. Získané znalosti a dovednosti podporují požadavky zkoušky Bi2BP_ZZSP.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2018/Bi2BP_ZZSL

Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2018 06:48, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému