Bi2BP_ZZSL Základy zoologie strunatců

Pedagogická fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi2BP_ZZSL/01: Čt 9:20–11:00 laboratoř 81, B. Rychnovský
Bi2BP_ZZSL/02: St 9:20–11:00 laboratoř 81, B. Rychnovský
Bi2BP_ZZSL/03: Po 8:25–10:05 laboratoř 81, B. Rychnovský
Bi2BP_ZZSL/04: St 13:00–14:40 laboratoř 81, B. Rychnovský
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je předložení základního obrazu o tělesné organizaci taxonu (1) s odlišnostmi u systémově nižších skupin. Studenti dokáží charakterizovat (2) a determinovat (3) jednotlivé taxony strunatců, umí používat (4) pozorovací metody. Dovednosti pozorování (5) ověří v terénních podmínkách. Získají (6) orientaci v typických zástupcích vyšších taxonů a hlavních našich zástupcích. Následně aplikují (7) poznatky ve školních sbírkách. Základním předpokladem je posílení kladného postoje (8) ke všem zástupcům naší fauny se zřetelem k aktivní i pasivní ochraně.
Osnova
  • Základní tělesná organizaci taxonu, znalosti rozdílů, dovednost rozlišování hlavních našich zástupců. Bionomie, jednoduchá determinace modelových druhů 1. Kruhoústí + paprskoploutvé ryby 2. Obojživelníci 3. Plazi 4. Ptáci 5. Savci 6. Obratlovci podle charakteristických ekosystémů a) vodní (mokřadní) ekosystém b) lesní e. c) luční e. d) urbánní e.
Literatura
  • HANEL, Lubomír. Poznáváme naše ryby. 1. vyd. Praha: Brázda, 1992. 285 s. : i. info
  • ZWACH, Ivan. Naši obojživelníci a plazi ve fotografii. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1990. 141 s. ISBN 8020900535. info
  • ČERNÝ, Walter. Ptáci. Illustrated by Karel Drchal. Vyd. 7. Praha: Aventinum, 2003. 351 s. ISBN 8071512230. info
  • NICOLAI, Jürgen, Detlef SINGER a Konrad WOTHE. Ptáci :praktická příručka k určování evropských a našich ptáků. Illustrated by Hermann Kacher. Vyd. 1. Praha: Slovart, 2002. 254 s. ISBN 80-7209-388-6. info
  • SVENSSON, Lars a P. J. GRANT. Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého východu : nejobsáhlejší průvodce evropským ptactvem. Translated by Romana Anděrová, Illustrated by Killian Mullarney - Dan Zetterst. 1. vyd. Praha: Svojtka & Co., 2004. 400 s. ISBN 8072376586. info
  • DUNGEL, Jan. Savci střední Evropy. Edited by Miroslav Šebela. Brno: Jota, 1993. 158 s. ISBN 80-85617-16-1. info
  • Velká kniha živočichů :hmyz - ryby - obojživelníci - plazi - ptáci - savci. 3. vyd. Bratislava: Príroda, 2001. 344 s.: 15. ISBN 80-07-00863-2. info
Výukové metody
laboratorní cvičení - biometrická měření, individuální teoretické projekty bionomie jednotlivých modelových druhů našich obratlovců - studentské prezentace(PPP), diskuze, determinace pomocí klíčů, pozorování a determinace obratlovců ve vybraných ekosystémech
Metody hodnocení
Podmínky získání zápočtu: - dovednost determinace běžných taxonů našich obratlovců (5 skupin - ryby paprskopl., obojživelníci, plazi, ptáci a savci) - protokoly měření a další laboratorní činosti - seminární práce vlastního pozorování obratlovců ve vybraných ekosystémech (tři termíny, tři biotopy)
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz//el/1441/jaro2010/Bi2BP_ZZSL/
PP prezentace jednotlivých taxonů (paprskoploutvé ryby, obojživelníci, plazi a ptáci a savci) ve Studijních materiálech předmětu ISu MU. Získané znalosti a dovednosti podporují požadavky zkoušky Bi2BP_ZZSP.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.