Bi2BP_ZZSL Základy zoologie strunatců

Pedagogická fakulta
jaro 2007
Rozsah
0/0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi2BP_ZZSL/01: Út 7:55–9:35 laboratoř 81, B. Rychnovský
Bi2BP_ZZSL/02: Út 10:40–12:20 laboratoř 81, B. Rychnovský
Bi2BP_ZZSL/03: Čt 9:45–11:25 laboratoř 81, B. Rychnovský
Bi2BP_ZZSL/04: Čt 11:35–13:15 laboratoř 81, B. Rychnovský
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je předložení základního obrazu o tělesné organizaci taxonu s odlišnostmi u systémově nižších skupin. Jako zcela nezbytné dovednosti považujeme orientaci v typických zástupcích vyšších taxonů a hlavních našich zástupcích. Základním předpokladem je posílení kladného postoje ke všem zástupcům naší fauny se zřetelem k aktivní i pasivní ochraně.
Osnova
  • Základní tělesná organizaci taxonu, znalosti rozdílů, dovednost rozlišování hlavních našich zástupců. Bionomie, jednoduchá determinace modelových druhů 1. Kruhoústí 2. Ryby 3. Obojživelníci 4. Plazi 5. Ptáci 6. Savci 7. Obratlovci podle charakteristických ekosystémů a) vodní (mokřadní) ekosystém b) lesní e. c) luční e. d) urbánní e.
Metody hodnocení
Z - ze znalostí jednotlivých taxonů našich obratlovců - protokolů měření a další laboratorní činosti - seminární práce vlastního pozorování obratlovců ve vybraných ekosystémech
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.