DCJA001 Foreign Language Didactics as a Scientific Discipline

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the course is to enable an insight into foreign language didactics as an independent discipline and understand complex issues related to foreign language teaching.
Výstupy z učení
After completing the course, a student will be able to:
explain the development of aims, content and methods of foreign language teaching;
explain the current approach to foreign language teaching;
outline the didactic basis of their dissertation research.
Osnova
 • The focus is on the definition of foreign language didactics in two ways: 1. diachronic, which focuses on the development of approaches and methods in foreign language teaching and learning 2. synchronic, which deals with current approaches to foreign language teaching and learning. Main topics:
 • Concepts and objects of foreign language didactics, its structure.
 • Methods and approaches to foreign language teaching.
 • Characteristic features of post-communicative era in foreign language teaching.
 • Research in foreign language didactics.
Literatura
  povinná literatura
 • BROWN, H. Douglas. Teaching by principles : an interactive approach to language pedagogy. 3rd ed. White Plains: Pearson Education, 2007. xvii, 569. ISBN 9780136127116. info
 • Approaches and methods in language teaching : a description and analysis. Edited by Jack C. Richards - Theodore S. Rodgers. 7. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. viii, 171. ISBN 0521320933. info
  doporučená literatura
 • Hall, G. (ed) Routledge Handbook of English Language Teaching. Taylor & Francis Ltd, 2016
 • Handbuch Fremdsprachenunterricht. Edited by Karl-Richard Bausch - Hans-Jürgen Krumm - Eva Burwitz-Melzer - Grit M. 6., völlig überarbeitete u. Tübingen: A. Francke Verlag, 2016. xxi, 692. ISBN 9783825286552. info
 • DECKE-CORNILL, Helene a Lutz KÜSTER. Fremdsprachendidaktik : eine Einführung. 2., durchgesehene Auflage. Tübingen: Narr Verlag, 2014. xii, 291. ISBN 9783823368656. info
 • WESKAMP, Ralf. Fachdidaktik: Grundlagen und Konzepte : Anglistik, Amerikanistik. 1. Aufl. Berlin: Cornelsen, 2001. 240 s. ISBN 3464006352. info
Výukové metody
lecture, class discussion
Metody hodnocení
Examination. Students submit a seminar paper in which they discuss the didactic basis of their dissertation projects. Discussion.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/DCJA001