DCJA003 Research Methods in Education

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 11 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (přednášející)
Mgr. Miroslav Janík, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu školního vzdělávání – Účelová zařízení a jiná pracoviště – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course provides an introduction into fundamental ways of inquiry in educational science, with respect to the dodactics of foreign languages. Doctoral students are confronted with following issues: object, method, language, theory, knowledge, etc. in educational science.
Výstupy z učení
After completing the course, the student is able:
- to acknowledge the specific nature of ways of inquiry in educational science;
- to reflect challenges linked with constituting the field of study and research methodology in educational science;
- to grasp the phenomena of educational reality through the language of education.
Osnova
 • To understand (Verstehen) and to explain (Erklären) as fundamental ways of inquiry in educational science: "Geisteswissenschaften" and "Science" and their methodology: hermeneutic/idiographic and nomothetic approach.
 • Constituting the field of study in Educational Science: evolving Philosophy of Education, Educational Science, and Practical Pedagogy.
 • Educational Science in cooperation with Philosophy, Sociology, Psychology and Applied Linguistics... and consequences for methodology – developing of interdisciplinarity and transdisciplinarity.
 • Theory and practice relations and the nature of pedagogical knowledge: layman knowledge, practical professional knowledge, research-based knowledge; descriptive knowledge, explanatory knowledge, evaluative knowledge, knowledge for change, knowledge for improvement.
 • The language of education and Educational Science: words and terminology at the edge of natural language, professional language, and language of scientific disciplines (Educational Science, Foreign Language Didactics, Applied Linguistics).
Literatura
  povinná literatura
 • Švec, Š. et al. (2009). Metodologie věd o výchově. Kvantitativně-scientistické a kvalitativně-humanitní přístupy v edukačním výzkumu. Brno: Paido.
 • Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Praha: Portál.
 • Najvar, P., Najvarová, V., Janík, T. & Šebestová, S. (2011). Videostudie v pedagogickém výzkumu. Brno: Paido.
 • Brezinka, W. (2001). Východiska k poznání výchovy. Úvod k základům vědy o výchově, k filozofii výchovy a k praktické pedagogice. Brno: L. Marek.
 • Ondrejkovič, P., & Majerčíková, J. (2012). Vysvetlenie, porozumenie a interpretácia v spoločenskovednom výskume. Bratislava: VEDA.
 • Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks: Sage.
 • Pelikán, J. (2011). Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum.
 • Creswell, J. W. (2001). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Upper Saddle River: Pearson/Merrill Prentice Hall.
 • Fajkus, B. (2005). Filosofie a metodologie vědy. Vývoj, současnost a perspektivy. Praha: Academia.
 • Švaříček, R., & Šeďová, K. et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.
 • Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.
 • Švaříček, R., & Šeďová, K. et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.
 • Maňák, J., Švec, V., & Švec, Š. (Eds.), (2005). Slovník pedagogické metodologie. Brno: Paido.
  doporučená literatura
 • Tippelt, R. & Schmidt, B. (Eds.), (2010). Handbuch Bildungsforschung. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
 • Disman, M. (1993). Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.
 • Janíková, M. & Vlčková, K. et al. (2009). Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. Brno: Paido. (kap. 1 a 2).
 • Handbook of research in second language teaching and learning. Edited by Eli Hinkel. London: Lawrence Erlbaum Associates, 2005. xxii, 1144. ISBN 0805841814. info
Výukové metody
lecturing, discussing, mapping state of the art
Metody hodnocení
Evaluation of the state of the art (review).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/DCJA003