DCJA004 Research Methods in Education 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Miroslav Janík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
Institut výzkumu školního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu školního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course provides an introduction into nature of quantitative and qualitative methodology and into designing of research project in their field of Foreign Language Didactics.
Výstupy z učení
After completing the course, the student is able:
- to differentiate various types of research and research design;
- to propose and justify his/her own research project;
- to reflect a follow methodological standard in the field.
Osnova
 • Types of research in Educational Science / Didactics: basic and applied research and development, quantitative and qualitative research, strategic and action research, monodisciplinary and interdisciplinary research, laboratory and field research, transversal and longitudinal research etc.
 • Research designs typical for Educational Science: experiment, action research, case study, video study, questioning etc.
 • Planning, realizing and evaluating research in Educational Science.
 • Standards of (methodological) quality of inquiry in Educational Science / Foreign Language Didactics.
Literatura
  povinná literatura
 • Ondrejkovič, P., & Majerčíková, J. (2012). Vysvetlenie, porozumenie a interpretácia v spoločenskovednom výskume. Bratislava: VEDA.
 • Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Praha: Portál.
 • Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks: Sage.
 • Brezinka, W. (2001). Východiska k poznání výchovy. Úvod k základům vědy o výchově, k filozofii výchovy a k praktické pedagogice. Brno: L. Marek.
 • Pelikán, J. (2011). Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum.
 • Švec, Š. et al. (2009). Metodologie věd o výchově. Kvantitativně-scientistické a kvalitativně-humanitní přístupy v edukačním výzkumu. Brno: Paido.
 • Maňák, J., Švec, V., & Švec, Š. (Eds.), (2005). Slovník pedagogické metodologie. Brno: Paido.
 • Najvar, P., Najvarová, V., Janík, T. & Šebestová, S. (2011). Videostudie v pedagogickém výzkumu. Brno: Paido.
 • Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.
 • Švaříček, R., & Šeďová, K. et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.
 • Creswell, J. W. (2001). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Upper Saddle River: Pearson/Merrill Prentice Hall.
 • Fajkus, B. (2005). Filosofie a metodologie vědy. Vývoj, současnost a perspektivy. Praha: Academia.
  doporučená literatura
 • Janíková, M. & Vlčková, K. et al. (2009). Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. Brno: Paido. (kap. 1 a 2).
 • Disman, M. (1993). Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.
 • Tippelt, R. & Schmidt, B. (Eds.), (2010). Handbuch Bildungsforschung. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
 • Handbook of research in second language teaching and learning. Edited by Eli Hinkel. London: Lawrence Erlbaum Associates, 2005. xxii, 1144. ISBN 0805841814. info
Výukové metody
lecturing, discussing, project proposing and evaluation
Metody hodnocení
Evaluation of the dissertation project in written form and oral examination of methodological knowledge and skills.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/DCJA004