DGC016 Geografické myšlení

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Petr Daněk, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavními cíli kurzu je:
představení různých přístupů k chápání a dělání (tj. ontologie a metodologie) geografie;
uvedení historických souvislostí mezi jednotlivými přístupy;
seznámení s filosofickým ukotvením jednotlivých přístupů;
uvedení do diskuse o charakteru základních konceptů geografie (jako je prostor, místo, čas, měřítko, prostředí aj.);
představení klíčových osobností, které formovaly vývoj geografického myšlení.
Na konci kurzu by měl být student schopen orientovat se ve směrech geografického myšlení.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu je student schopen:
- orientovat se v teoretických přístupech současné geografie;
- identifikovat a diskutovat klíčové "krize" ve vývoji moderního geografického myšlení;
- utvořit si vlastní názor na rozdíly a spojitost fyzické a humánní geografie;
- kriticky představit vybranou osobnost moderní geografie.
Osnova
 • 1. Geografické školy, přístupy, paradigma. Sociální konstrukce reality.
 • 2. Počátky moderní geografie. Environmentální a regionální přístup.
 • 3. Poválečná diskuse a kvantitativní revoluce.
 • 4. Kritika prostorové vědy a postpozitivistické přístupy.
 • 5. Radikální geografie.
 • 6. Humanistická geografie.
 • 7. Feministická kritika.
 • 8. Teorie strukturace a time geography.
 • 9. Geografický realismus.
 • 10. Kulturní obrat a postmodernismus.
 • 11. Poststrukturalismus, postkolonialismus.
 • 12. Klíčové koncepty geografie: prostor, místo, měřítko.
 • 13. Klíčové koncepty geografie: prostředí, krajina.
Literatura
 • DANĚK, Petr. Geografické myšlení: úvod do teoretických přístupů. první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 172 s. ISBN 978-80-210-6694-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6694-2013. info
 • CRESSWELL, Tim. Geographic thought : a critical introduction. First published. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. 290 stran. ISBN 9781405169394. info
 • Key thinkers on space and place. Edited by Phil Hubbard - Rob Kitchin. Second edition. Los Angeles: Sage, 2011. xv, 510. ISBN 9781849201018. info
 • Geographic thought : a praxis perspective. Edited by George L. Henderson - Marvin Waterstone. 1st pub. London: Routledge, 2009. xvi, 378. ISBN 9780415471701. info
 • KUNC, Josef, Václav TOUŠEK, Jiří VYSTOUPIL, Petr DANĚK, Pavel KLAPKA, Ondřej MULÍČEK, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk SZCZYRBA, Michal VANČURA, Antonín VĚŽNÍK, Milan VITURKA a Petr TONEV. Ekonomická a sociální geografie. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. 411 s. učebnice vysokých škol. ISBN 978-80-7380-114-4. info
 • Approaches to human geography. Edited by Gill Valentine - Stuart C. Aitken. 1st pub. London: SAGE Publications, 2006. ix, 349. ISBN 0761942637. info
 • Spaces of geographical thought : deconstructing human geography's binaries. Edited by Paul J. Cloke - R. J. Johnston. 1st pub. London: SAGE Publications, 2005. viii, 224. ISBN 0761947329. info
 • Key concepts in geography. Edited by Sarah L. Holloway - Stephen P. Rice - Gill Valentine. 1st pub. London: SAGE Publications, 2003. xvii, 342. ISBN 0761973893. info
 • The dictionary of human geography. Edited by R. J. Johnston. 4th ed. Oxford: Blackwell Publishers, 2000. xvii, 958. ISBN 0631205616. info
 • Introducing human geographies. Edited by Paul J. Cloke - Phil Crang - Mark Goodwin. 1st ed. London: Arnold, 1999. xv, 368. ISBN 034069193X. info
 • PEET, Richard. Modern geographical thought. 1st pub. Oxford: Blackwell Publishers, 1999. ix, 342 s. ISBN 1-55786-206-0. info
Výukové metody
Přednášky a semináře. Na seminářích jsou diskutována témata ze samostatné četby a prezentovány studentské projekty.
Metody hodnocení
Účast na seminářích, zpracování skupinového projektu, vypracování krátké eseje a závěrečný písemný text.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/DGC016