HTP020 Sémantická analýza hudebního díla 1

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Michal Košut, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Michal Košut, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: prof. Michal Košut, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalosti z předmětů hudební formy. harmonie a hudební analýza se zřetelem k předměru estetika a sémiotika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zvládnutí analytického myšlení a jeho akceptace na notový text.
Výstupy z učení
Zvládnutí analytického myšlení.
Osnova
  • Studentům je zadána analyzovaná literatura. Student provede analýzu formální a sémantickou. Komparace alespoň dvou analýz a následný závěr.
Literatura
  • partitury
  • FUKAČ, Jiří. Základy hudební sémiotiky. D. 3. V Brně: Masarykova univerzita, 1992. ISBN 80-210-0567-X. info
Výukové metody
Teoretická příprava. Sémantická analýza. Diskuse.
Metody hodnocení
zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/HTP020