HTP021 Sémantická analýza hudebního díla 2

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. Michal Košut, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Michal Košut, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
HTP020 Sém.anal.hud.díla 1
Pokračování ze zimního semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle lze shrnout takto: porozumět hudební struktuře, analyzovat větší hudební díla.
Výstupy z učení
Zvládnutí analytického myšlení.
Osnova
  • Studenti studují literaturu o hudební analýze. Studenti zpracují analýzu dvou větších hudebních děl. Srovnání těchto prací.
Literatura
  • MAREK, Zdeněk, Jiří FUKAČ a Ivan POLEDNÍK. Základy hudební sémiotiky. III. díl. In Základy hudební sémiotiky. III. díl. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. ISBN 80-210-0567-X. info
Výukové metody
Teoretická příprava, domácí úkoly, rozbory programních skladeb.
Metody hodnocení
Kolokvium. Diskuse k problému sémantické analýzy.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/HTP021