IV_DPd Diplomová práce - Dokončení

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/1. Odevzdání DP. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Garance
PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Předpoklady
IV_DP Diplomová práce
Předmět si zapisuje student, který píše diplomovou práci na institutu IVIV. Typicky ve čtvrtém semestru magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: vyhledávání, studium a komparace odborné literatury; plánování a realizace výzkumu; vyhodnocení a sdělení vědeckých poznatků formou diplomové práce.
Výstupy z učení
Na konci kurzu je student schopen kvalitně zpracovat a odevzdat vypracovanou diplomovou práci.
Osnova
  • Osnova diplomové práce; studium odborné literatury; komparace literatury; realizace výzkumu; vyhodnocení hypotéz; formulace výsledků pomocí diplomové práce.
Literatura
  • JANÍK, Tomáš a Petr KNECHT. Pedagogický výzkum a kurikulární reforma české školy. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 1-12. ISBN 978-80-7040-987-9. info
  • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
  • NOVOTNÝ, Petr. Kam směřuje evropský pedagogický výzkum a jeho přední konference. In SPFFBU U 8 (2003). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 161-163. Řada pedagogická. ISBN 80-210-3120-4. info
  • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogický výzkum očima učitelů základních a středních škol. In Český pedagogický výzkum v současných společenských podmínkách. Brno: ČAPV a Ústav ped. věd FF MU, 1997. s. 98-101. ISBN 80-7204-083-9. info
  • PRŮCHA, Jan. Pedagogický výzkum : uvedení do teorie a praxe. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1995. 132 stran. ISBN 8071841323. info
  • ŠVEC, Vlastimil. Kvalitativní pedagogický výzkum. In Kapitoly z metodologie pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 72-76. ISBN 80-210-1031-2. info
Výukové metody
Student samostatně zpracovává vybrané téma diplomové práce. Pravidelně konzultuje s vedoucím DP.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za dokončení práce.
Informace učitele
Podrobné informace a pokyny vždy upřesní vedoucí diplomové práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/IV_DPd