IVp130 Reflektivní seminář 2 - SA

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Předpoklady
NOW ( IVp127 Odborná praxe souvislá 2 - SA )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout prostor pro přípravu na praxi a její reflexi. Studenti prezentují své plány, reflektují své schopnosti a dovednosti, které budou při praxi využívat, diskutují a dostávají zpětnou vazbu (od vyučující a expertů z praxe).
Výstupy z učení
Po ukončení kurzu student:
• umí využívat teoretické znalosti v praxi, reflektovat své schopnosti a dovednosti, analyzovat životní situace osob s postižením či znevýhodněním a pracovní náplň pracovníků pomáhajících profesí;
• umí vytvářet činnosti s ohledem na vybranou cílovou skupinu a situaci.
Osnova
 • příprava na praxi s ohledem na místo, službu a cílovou skupinu
 • vytváření plánů a činností pro praxi (práce ve dvojicích, ve skupině)
 • prezentace plánů, diskuse, vstupy odborníků z praxe
 • uvědomění vlastních schopností a dovedností využitelných v praxi
Literatura
  doporučená literatura
 • PÖRTNER, Marlis. Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči. Translated by Petr Babka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 175 s. ISBN 9788073675820. info
 • HÁJEK, Karel. Práce s emocemi pro pomáhající profese : tělesně zakotvené prožívání. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 119 s. ISBN 8073671077. info
 • SUCHÁ, Jitka. Trénink paměti pro každý věk. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 202 s. ISBN 9788073674380. info
Výukové metody
skupinová práce, projektová práce, prezentace, diskuse, příprava doma
Metody hodnocení
aktivní zapojení studentů na seminářích, prezentace plánu praxe
Navazující předměty
Informace učitele
Výuka bude probíhat ve dvouhodinových blocích jednou za 14 dní.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/IVp130