JVp014 Angličtina pro pedagogy - D

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Elena Adriana Dancu, Ph.D. (cvičící)
Daniel Gerrard, M.A. (cvičící)
Mgr. Martina Malášková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radim Herout (pomocník)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Daniel Gerrard, M.A.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JVp014/01: St 8:00–9:50 učebna 33, D. Gerrard
JVp014/02: Po 8:00–9:50 učebna 59, D. Gerrard
JVp014/03: St 10:00–11:50 učebna 22, M. Malášková
JVp014/04: Út 12:00–13:50 učebna 57, D. Gerrard
JVp014/05: St 14:00–15:50 učebna 59, E. Dancu
JVp014/06: Po 10:00–11:50 učebna 57, E. Dancu
JVp014/07: Út 16:00–17:50 učebna 59, E. Dancu
JVp014/08: Út 10:00–11:50 učebna 58, E. Dancu
JVp014/09: St 12:00–13:50 učebna 59, E. Dancu
JVp014/10: Po 16:00–17:50 učebna 59, E. Dancu
JVp014/11: Čt 10:00–11:50 učebna 51, E. Dancu
Předpoklady
JVp013 AJ pro pedagogy - C
A pass in SZ7MP_1AB2 English for Teachers - C/JVp013 English for Teachers C. (Úspěšně absolvovaný předmět SZ7MP_1AB2 Angličtina pro pedagogy - C/JVp013 Angličtina pro pedagogy C.)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
Mateřské obory/plány
předmět má 63 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The aim of this course is to: 1) enhance students' language skills and systems to achieve B2 level of the CEFR; 2) develop students' academic and professional skills (master's thesis abstract).
Výstupy z učení
By the end of the course, the student will be able to: - understand spoken LSP texts at B2 level of the CEFR; - understand written LSP texts at B2 level of the CEFR; - participate in spoken interactions dealing with relevant LSP issues at B2 level of the CEFR; - summarise the important points in longer, spoken and written texts; - produce a master's thesis abstract; - use a range of specialist terminology with control; - show a good command of grammar structures at B2 level of the CEFR.
Osnova
 • Topics: 1) Research and science; 2) Writing a thesis abstract; 3) Education and technology; 4) Teacher wellbeing; 5) Teaching students with specific learning difficulties.
 • Grammar: prepositional phrases; countable x uncountable nouns; articles; a x some x any x no; phrasal verbs; conditionals.
Literatura
  povinná literatura
 • In-class materials designed for teaching ESP.
  doporučená literatura
 • DVOŘÁČKOVÁ, Veronika, Dita HOCHMANOVÁ a Dita TRČKOVÁ. Anglická terminologie pro učitele Praktický průvodce. Praha: Grada, 2021. 223 s. ISBN 978-80-271-2470-1. info
 • ŠTĚPÁNEK, Libor a Janice de HAAFF. Akademická angličtina: Academic English : průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0. info
Výukové metody
Group discussions; oral presentations; listening and reading tasks; peer review; grammar and vocabulary study.
Metody hodnocení
Credit requirements: 1) attendance (max. two unexcused absences), active participation; 2) grammar worksheets; 3) continuous assessment (65%): details given in course materials; 4) oral exam (35%): presentation (3 mins + Qs) + discussion (6 mins). Students must complete all continuous assessment tasks in the teaching period and score min. 65% (42pts) to sit the oral exam. Students must also score min. 65% (23pts) in the oral exam to pass the course.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Pro úspěšné ukončení předmětu jsou předepsány v semestru průběžné úkoly. V případě nápadných rozdílů mezi úrovní odevzdaných úkolů a výkony studenta/-ky ve výuce může dojít k přezkoušení. Kurz je ukončen zkouškou na úrovni B2.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/JVp014