JVp014 Angličtina pro pedagogy - D

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Belinda Rachael Allan, M.Ed. (cvičící)
Elena Adriana Dancu, Ph.D. (cvičící)
Daniel Gerrard, M.A. (cvičící)
Mgr. Martina Malášková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radim Herout (pomocník)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Předpoklady
JVp013 AJ pro pedagogy - C
A pass in SZ7MP_1AB2 English for Teachers - C/JVp013 English for Teachers C. (Úspěšně absolvovaný předmět SZ7MP_1AB2 Angličtina pro pedagogy - C/JVp013 Angličtina pro pedagogy C.)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurz na úrovni B2 SERRJ.
Mateřské obory/plány
předmět má 63 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The aim of this course is to: 1) enhance students' language skills and systems to achieve B2 level of the CEFR; 2) develop students' academic and professional skills (writing a research summary; giving a presentation).
Výstupy z učení
By the end of the course, the student will be able to: - understand spoken LSP texts at B2 level of the CEFR; - understand written LSP texts at B2 level of the CEFR; - participate in spoken interactions dealing with relevant LSP issues at B2 level of the CEFR; - summarise the important points in longer, spoken and written texts; - use a range of specialist terminology with control; - show a good command of grammar structures at B2 level of the CEFR.
Osnova
  • Topics: 1) Education and technology; 2) Specific learning difficulties; 3) Research and science; 4) Teacher wellbeing.
  • Grammar: prepositional phrases; countable x uncountable nouns; articles; a x some x any x no; conditionals.
Literatura
    povinná literatura
  • In-class materials designed for teaching ESP.
Výukové metody
Group discussions; oral presentations; listening and reading tasks; peer review; grammar and vocabulary study.
Metody hodnocení
Credit requirements: 1) attendance (max. two unexcused absences); 2) continuous assessment (70%): details given in course materials; 3) oral exam (30%): presentation (2 mins + Qs) + discussion in pairs (6 mins). Students must complete all continuous assessment tasks in the teaching period and score at least 65% (45.5 pts) to sit the oral exam. Students must also score at least 65% (19.5 pts) in the oral exam to pass the course.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2 SERRJ.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.