NJ_G420 Slovotvorba kontrastivně

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. (plus 2 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_G420/01: Pá 12. 10. 12:00–13:50 učebna 19a, Pá 9. 11. 12:00–13:50 učebna 19a, Pá 7. 12. 12:00–13:50 učebna 19a, T. Káňa
Předpoklady
! NJ_SLO Slovotvorba
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Die Lehrveranstaltung setzt sich zum Ziel, mithilfe von (kontrastiven) Korpusrecherchen die häufigsten Wortbildungsmuster des Deutschen zu entdecken, beschreiben und mit anderen Sprachen zu vergleichen. Am Ende der Veranstaltung wissen die Studierenden, wie man einzelne Wortbildungsmuster nach ihrer Frequenz und Struktur erkennen und analysieren kann und wie man sie im natürlichen Umfeld erforschen soll. Sie können diese Vorgangsweisen auch erklären. Ein weiteres Ergebnis selbstständiger Recherchen ist die aktive Verwendung von vielen sprachlichen Bausteinen (Chunks). Die Absolventen dieser LV können auch Basisoperationen mit dem Parallelkorpus InterCorp und mit DeReKo durchführen.
Thema fürs Sommersemester 2016: Die häufigsten Komposita (-tag, -jahr, - mann, -uhr etc.) und Derivate im Deutschen, ihre Umgebung und Entsprechungen in anderen Sprachen.
--
Česky:
Předmět má za cíl na základě (kontrastivních) korpusových rešerší odhalit nejběžnější slovotvorné postupy němčiny, popsat je a srovnat s dalšími jazyky. Po úspěšném absolvování studenti vědí, jakým způsobem lze zjistit a popsat nejběžnější slovotvorné typy, jakou mají frekvenci a strukturu a v jakém kontextu se nejčastěji vyskytují. Tyto postupy dovedou také vysvětlit. Ze samostatných rešerší si také osvojí praktické užití mnoha jazykových prefabrikátů (chunků). Absolventi semináře dovedou provádět základní rešerše v korpusech InterCorp a DeReKo.
Téma na letní semestr 2016: Nejčastější substantivní složeniny (končící na -tag, jahr, -mann, -uhr atd.) a německé deriváty, jejich zapojení do kontextu a protějšky v jiných jazycích.
Výstupy z učení
Die Studierenden können alle deutschen Wortbildungstypen analysieren, beschreiben und kommentieren, wie sie in Texten offengelegt werden können. Sie können Strukturen komplexer lexikalischer Einheiten im Deutschen beschreiben und auch ihre tschechischen Äquivalente bestimmen und beschreiben.
Osnova
 • Wortbildung des Deutschen (kurzer Überblick)
 • Statistiken der deutschen Sprache
 • Deutsche Komposita und ihre Äquivalente in anderen Sprachen
 • Diskussion über die häufigsten deutschen Komposita mit unterschiedlichen Grundwörtern, die häufigsten Chunks mit ihnen (Referate)
 • --
 • Česky:
 • Stručný přehled německé slovotvorby
 • Statistiky němčiny
 • Německé složeniny a jejich protějšky v jiných jazycích
 • Diskuse nad nejčastějšími složeninami s různými základovými slovy, jejich zapojení do kontextu (referáty)
Literatura
  povinná literatura
 • KÁŇA, Tomáš. Wortbildung: Umriss der Theorie mit Aufgaben und Übungen. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISBN 978-80-210-5989-4. html url epub info
 • ENGEL, Ulrich. Deutsche Grammatik. 2. veb. Aufl. Heidelberg: Julius Groos Verlag, 1988. 888 s. ISBN 3-87276-600-7. info
  doporučená literatura
 • Duden : in 12 Bänden. Edited by Kathrin Razum - Franziska Münzberg. 7., völlig neu erarb. und e. Mannheim: Dudenverlag, 2005. 1343 s. ISBN 3411040475. info
 • FLEISCHER, Wolfgang a Irmhild BARZ. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Edited by Marianne Schröder. 2., durchgesehene und erg. A. Tübingen: Max Niemeyer, 1995. 382 s. ISBN 3-484-10682-4. info
 • UHROVÁ, Eva. Grundlagen der deutschen Lexikologie. 2. vyd. Brno: MU Brno, 2002. 136 s. 2. vyd. ISBN 80-210-13243-0. info
 • KÁŇA, Tomáš. Sprachkorpora in Unterricht und Forschung DaF/DaZ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 243 s. ISBN 978-80-210-6994-7. info
Výukové metody
Seminar, selbstständige Korpusrecherchen (InterCorp, DeReKo), Präsentation der Rechercheergebnisse
semináře, samostatné korpusové rešerše (InterCorp, DeReKo), prezentace výsledků
Metody hodnocení
Kolloquium (k): 1) Referat zum gegebenen Thema (10-15 Min.); 2) Abgabe eines schriftlichen Referats zum gleichen Thema (ca. 15 Seiten)
"Zápočet" (z): Referat zum gegebenen Thema
--
Česky:
Kolokvium (k): 1) Referát v hodině na dané téma (10-15 min.); 2) Odevzdaná seminární práce ke stejnému tématu (cca. 15 stran)
Zápočet (z): Referát v hodině na dané téma (10-15 min.)
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka..
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/NJ_G420