OV4_DF4 Dějiny filozofie 4

Pedagogická fakulta
jaro 2004
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Ivan Hodovský, DrSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ivan Hodovský, DrSc.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Marie Baráčková
Předpoklady
( OV4_DF2 Dějiny filozofie 2 )&& NOW ( OV4_SDF4 Seminář k dějinám filozofie 4 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Cílem se seznámit studenty s nosnými filozofickými směry, školami a s významnými osobnostmi. Hlavní pozornost je věnována existencialismu, novopozitivismu, analytické filozofii jazyka, sociálně kritické filozofii, postpozitivismu a postmodernismu. Z osobností jde zejména o M. Heideggera, L. Wittgensteina, J.P. Sartra, J. Habermase, J.F. Lyotarda a J. Derridu.
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2004/OV4_DF4