OVp111 Kulturní antropologie

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc. (přednášející)
PhDr. Mgr. Erika Vonková (přednášející)
PhDr. Radovan Rybář, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:50 učebna 60
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Popis vzniku a vývoje kulturní antropologie. Přehled antropologických směrů a jejich teorií kultury. Pochopení toho, že to, jak člověk vnímá a interpretuje svět kolem sebe je vždy pouze jeho kulturní konstrukt.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen pochopit a vysvětlit vznik a vývoj kulturní antropologie včetně jejich dílčích proudů a směrů.
Osnova
 • 1. Vznik sociální a kulturní antropologie (SaKA) 2. Přehled antropologického myšlení v SaKA 3. Evolucionismus, 4. Difuzionismus 5. Konfiguracionismus 6. Psychologická antropologie (etnopsychologismus; škola Osobnost a kultura) 7. Funkcionalismus 8. Strukturalismus 9. Neoevolucionismus (kulturní ekologie; kulturní materialismus) 10.Symbolická antropologie (nová etnografie; kognitivní antropologie) 11.Současné trendy a postmoderní antropologie 12.Základní pojmy SaKA
Literatura
  povinná literatura
 • SOUKUP, Martin. Základy kulturní antropologie. 2. rozšířené vydání. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. 273 stran. ISBN 9788074651861. info
 • SOUKUP, Martin. Základy kulturní antropologie. Praha: Akademie veřejné správy, 2009. 214 s. ISBN 9788087207031. info
 • SOUKUP, Václav. Dějiny antropologie : (encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleoantropologie, sociální a kulturní antropologie). Praha: Karolinum, 2004. 667 s. ISBN 8024603373. info
 • SOUKUP, Václav. Přehled antropologických teorií kultury. Vyd. 2. Praha: Portál, 2004. 229 s. ISBN 8071789291. info
 • SOUKUP, Václav. Dějiny sociální a kulturní antropologie. 2. rozš. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 303 s. ISBN 8071841587. info
  doporučená literatura
 • RYBÁŘ, Radovan. Postmoderní multikulturalismus, problém národnostních menšin a Evropa. In GOŇCOVÁ, Marta. Evropa 21. století: rozmanitost a soudržnost? 1. vyd. Brno: MU, 2008. s. 269 - 280, 12 s. J. Monnet Project - European Module 06/0116. ISBN 978-80-210-4766-2. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Národní etnicita v evropských integračních procesech. In Střední Evropa a evropská integrace. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2006. s. 53-65, 13 s. ISBN 80-210-4194-3. info
 • MURPHY, Robert Francis. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Translated by Hana Červinková. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 268 s. ISBN 9788086429250. info
 • PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova : teorie - praxe - výzkum. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 2001. 211 s. ISBN 8085866722. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Sociokulturní východiska středoevropské oblasti při jejím začleňování do Evropské unie. In Goňcová, M. ed.:Evropanství a národní identita. první. Brno: Sborník prací PdF MU č. 151, řada evropských studií č. 1, 2000. s. 149-154. ISBN 80-210-2393-7. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Společenské soužití s národnostními menšinami. první. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. 28 s. ISBN 80-7204-143-6. info
 • WOLF, Josef. Člověk a jeho svět : úvod do studia antropologických věd, základní antropologické otázky, kulturní a sociální antropologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 212 s. ISBN 8071848719. info
 • LÉVI-STRAUSS, Claude. Rasa a dějiny. Vyd. 1. Brno: Atlantis, 1999. 71 s. ISBN 8071081388. info
  neurčeno
 • SOUKUP, Martin. Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014. 169 s. ISBN 9788024625676. info
 • LÉVI-STRAUSS, Claude. Smutné tropy. Translated by Jiří Pechar. Vyd. 2. V Praze: Rybka, 2011. 478 s. ISBN 9788087067116. info
 • LÉVI-STRAUSS, Claude. Myšlení přírodních národů. Praha: Dauphin, 1996. 365 s. ISBN 8090184294. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Zápočet; písemný vědomostní test, nebo seminární práce.
Informace učitele
Kdo nebude psát závěrečný vědomostní test z obsahu přednášek v posledním semestrálním týdnu, tak náhradou napíše seminární práci v rozsahu 3-5 stran s uvedením informačního zdroje buď z nějaké knihy z doporučené literatury, nebo na základě vlastního výběru z oblasti sociální či kulturní antropologie.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/OVp111