SKPA004 Preprimary and Primary Education

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Veličková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the course is to introduce the students into the fields of pre-primary and primary education, that focus on the specific processes of education in kindergartens and in primary schools. The course aims for the students to understand the systemic, curricular and psychodidactic contexts of pre-primary and primary education.
Výstupy z učení
After finishing the course, the student is able to:
Characterize the aims, contents and means in pre-primary and primary education.
Evaluate and justify the transformation of the curriculum of pre-primary and primary education.
Characterize the didactic strategies applied in kindergartens and elementary schools and to use the tools of pedagogical diagnostics of individuals and groups.
Describe and explain the specifics of the activities of teachers in kindergartens and elementary schools.
Osnova
 • Specific aims of the pre-primary and primary education.
 • Curricular contexts of pre-primary and primary education.
 • Didactic strategies in relation to the age and individual differencies of children and pupils.
 • Kindergarten and primary school teachers and their professional skills.
Literatura
  povinná literatura
 • Burnett, C., & Cremin, T. (Eds.). (2018). Learning to Teach in the primary School. London: Routledge.
 • Dunn, D. (2017). How to be an Outstanding Primary School Teacher. London: Bloomsbury.
 • Morrison, G. S. (2015). Early childhood education today. Boston: Pearson.
 • Mooney, C. G. (2013). Theories of childhood: an introduction to Dewey, Montessori, Erikson, Piaget, and Vygotsky. St. Paul, MN: Redleaf Press.
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Šesté, aktualizované a do. Praha: Portál, 2017, 483 stran. ISBN 9788026212287. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi. První. Brno: Munipress, 2017, 253 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi; svazek 43. ISBN 978-80-210-8475-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8476-2017. URL info
 • PRŮCHA, Jan, Radmila BURKOVIČOVÁ, Miroslav DOPITA, Jana PALONCYOVÁ a Zora SYSLOVÁ. Předškolní dítě a svět vzdělávání. Přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků. První. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, 254 s. ISBN 978-80-7552-323-5. info
 • HORKÁ, Hana, Hana FILOVÁ, Tomáš JANÍK a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Studie ze školní pedagogiky. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 180 s. Řada pedagogiky a psychologie. ISBN 978-80-210-4859-1. info
 • KOLLÁRIKOVÁ, Zuzana a Branislav PUPALA. Předškolní a primární pedagogika: Predškolská a elementárna pedagogika. 2. vyd. Praha: Portál, 2010, 455 s. ISBN 978-80-7367-828-9. info
 • Pedagogická encyklopedie. Edited by Tomáš Janík - Milada Rabušicová - Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 935 s. ISBN 9788073675462. info
 • PASCH, Marvin, Trevor G. GARDNER, Georgea M. LANGER, Alane STARK a Christella MOODY. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Translated by Milan Koldinský. Vydání druhé. Praha: Portál, 2005, 416 stran. ISBN 8073670542. info
 • SPILKOVÁ, Vladimíra. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 311 s. ISBN 8071789429. info
  doporučená literatura
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007, 322 s. ISBN 9788024718217. URL info
Výukové metody
Independent study of professional literature, consultations, discussion
Metody hodnocení
Type of examination: oral; each student will submit one conspect from professional publications
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Studie z časopisů: Pedagogika, Pedagogická orientace, Pedagogická revue, Orbis scholae. Z databáze: Eurydice, Eurybase.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SKPA004