SKPA005 Transdisciplinary Didactics

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (přednášející)
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Veličková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course aims at students' understanding of the relationship of general didactics and specific-domain didactics and the students should ask questions relating to next development of specific-domain didactics, event. transdidactic in the context of own dissertation.
Výstupy z učení
After finishing the course, the student is able:
- to reflect didactical dimension of his/her own research project;
- to integrate his/her own research project into theoretical and metnodological approaches in didactic;
- to use his/her research findings in the field of didactic.
Osnova
 • Pedagogy, pedagogical disciplines, and their relationships. Models of general didactics (constructivist didactics, etc.); models of specific -domain didactics (specific-domain didactics as the theory of teaching, etc.). The constituting of specific-domain didactics as relatively independent disciplines. The relationship of didactics, specific-domain didactics and specific-field discipline. Transdisciplinary didactic. The specific nature of teaching and learning in the specific subject. The task of specific-domain didactics by planning, realizing, and evaluating curriculum. The specific nature of research and research methodology in the specific-domain didactics.
Literatura
  povinná literatura
 • Slavík, J., Stará, J., Uličná, K., & Najvar, P. et al. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2017.
 • Stuchlíková, I., Janík, T. et al. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015.
 • Hillen, S., Sturm, T., & Willbergh, I. (Eds.), Challenges Facing Contemporary Didactics: Diversity of Students and the Role of New Media in Teaching and Learning. Münster: Waxmann, 2011.
 • Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita, 2017.
 • Brousseau, G. Theory of didactical situations in mathematics: Didactique des mathématiques, 1970–1990. New York: Kluwer Academic Publishers, 2002.
 • Hudson, B. & Meyer, M. A. (Eds.), Beyond Fragmentation: Didactics, Learning and Teaching in Europe. Portland : Barbara Budrich, 2011.
 • Gundem, B., Hopmann, S. (eds.) Didaktik and/or Curriculum. An International Dialogue. New York: Peter Lang, 1995.
 • Choděra, R. Didaktika cizích jazyků: Úvod do vědního oboru. Praha: Academia, 2006.
 • Slavík, J., Janík, T., & Najvar. P. (2016). Producing knowledge for improvement: The 3A procedure as a tool for content–focused research on teaching and learning. Pedagogika, 66(6), 672–688.
 • Westbury, I., Hopmann, S., & Riquarts, K. (Eds.), Teaching as a Reflective Practice. The German Didaktik Tradition. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2000.
 • Brockmeryerová-Fenclová, J.. Čapek, V., Kotásek, J. Oborové didaktiky jako samostatné vědecké disciplíny. Pedagogika, 2000, č. 1, s. 23-37.
  doporučená literatura
 • Slavík, J. (ed.) Obory ve škole: metaanalýza empirických poznatků oborových didaktik. Praha: UK, 2005.
 • Janík, T. et al. Pedagogical Content Knowledge nebo Didaktická Znalost Obsahu? Brno: Paido, 2007.
 • Slavík, J., Janík, T. Významová struktura faktu v oborových didaktikách. Pedagogika, 2004, č. 4, s. 336-353.
 • Kalhous, Z., Obst, O. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.
Výukové metody
class discussion, literature review
Metody hodnocení
Critically evaluate two foreign journal studies, which are regrading to didactic empirical research with the connection to the dissertation.
To defend partially realized project of didactic research (as the base of dissertation).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SKPA005