SKPA009 Research practicum/placement

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.
Institut výzkumu školního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Veličková
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu školního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course objective is to develop students´research competence, in the field of empirical research in particular. The integral part of the course is clinical practice during which students work in educational institutions either as researchers or teachers-researchers.
Výstupy z učení
After the course the student will have gone through the reflection of their own practical experience with analysing empirical research data.
Osnova
 • Questionnaire
 • Interview
 • Observation
 • Content analysis
Literatura
  povinná literatura
 • Tippelt, R. (Hrsg.) Handbuch Bildungsforschung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2005.
 • Duff, P. A. Case Study Research in Applied Linguistics. New York : Erlbaum, 2008.
 • Keeves, J. P. Educational Research, Methodology, and Measurement: An International Handbook. Oxford: Elsevier Science Ltd, 2004.
 • Švec, Š a kol. Metodologie věd o výchově. 2. vyd. Brno: Paido, 2009.
 • JANÍK, Tomáš, Tina SEIDEL a Petr NAJVAR. Introduction: On the Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning. In JANÍK, Tomáš a Tina SEIDEL. The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2009. s. 7-19. Empirische Bildungsforschung. ISBN 978-3-8309-2208-7. info
  doporučená literatura
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Vydání druhé, opravené. Praha: Portál, 2006. 583 stran. ISBN 8073671239. info
 • Slovník pedagogické metodologie. Edited by Josef Maňák - Vlastimil Švec - Štefan Švec. 1. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2005. 134 s. ISBN 8073151022. info
 • FEYERABEND, Paul K. Rozprava proti metodě. Vyd. 1. Praha: Aurora, 2001. 430 s. ISBN 8072990470. info
Výukové metody
lecture, discussion, clinical practice
Metody hodnocení
Credit - students submit a research report and present the results of their research followed by a group discussion.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/SKPA009