SKPA081 Dissertation Preparation

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Veličková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the course is to keep students to study issues related to dissertation and to translate the results into the dissertation. It fulfills the function of control, it allows supervisors to evaluate how student progress with the dissertation.
Výstupy z učení
After finishing the course, the student is able:
- to introduce a research problem;
- to present the theoretical background;
- to evaluate the state of the art;
- to present and justify used research methodology;
- to formulate consequences from research for practice.
Osnova
  • This subject is linked to the methodological and optional subjects, which are connected with the dissertation. The specific content of the course content provides the supervisor.
Literatura
  • Publikace dle zadané práce
Výukové metody
consultations, projects
Metody hodnocení
colloquium
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Tuzemskou a zahraniční literaturu doporučuje školitel. Předpokládá se však samostatná práce studenta při výběru a studiu literatury.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: školitel hodnotí vědeckou práci studenta kolokviem
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SKPA081