SODA004 Methodology of Scientific Work in Education 2

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Veličková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Předpoklady
SPA003
The course is designed as a mandatory in the PhD study programme of Social Education and follows the course SPA003.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
The course provides an introduction into nature of quantitative and qualitative methodology and into designing of research project. PhD students will apply the acquired skills in the implementatiton of their dissertation.
Výstupy z učení
After completing the course, the student is able:
- to differentiate various types of research and research design;
- to propose and justify his/her own research project;
- to reflect and follow methodological standards in the field.
Osnova
 • Types of research in Educational Science / Didactics: basic and applied research and development, quantitative and qualitative research, strategic and action research, monodisciplinary and interdisciplinary research, laboratory and field research, transversal and longitudinal research etc.
 • Research designs typical for Educational Science: experiment, action research, case study, video study, questioning etc.
 • Planning, realizing and evaluating research in Educational Science.
 • Standards of (methodological) quality of inquiry in Educational Science
Literatura
  povinná literatura
 • CRESWELL, John W. Educational research : planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. 4th ed. Boston: Pearson, 2014, 672 s. ISBN 9781292021126. info
  doporučená literatura
 • Tippelt, R. & Schmidt, B. (Eds.), (2010). Handbuch Bildungsforschung. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
 • ROBINS, Garry. Doing social network research : network-based research design for social scientists. First published. Los Angeles: Sage, 2015, xiv, 261. ISBN 9781446276136. info
 • Encyclopedia of research design. Edited by Neil J. Salkind. London: Sage, 2010, xi, s. ISBN 9781412961271. info
Výukové metody
lecturing, discussing, project proposing and evaluation
Metody hodnocení
Examination: evaluation of the dissertation project in written form and oral examination of methodological knowledge and skills.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2024/SODA004