SP_DPd Diplomová práce - Dokončení

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/1. Odevzdání DP. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SP_DP Diplomová práce
Předmět si zapisuje student, který píše diplomovou práci na katedře speciální pedagogiky. Typicky ve čtvrtém semestru magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: vyhledávání, studium a komparace odborné literatury; plánování a realizace výzkumu; vyhodnocení a sdělení vědeckých poznatků formou diplomové práce.
Výstupy z učení
Na konci kurzu je student schopen kvalitně zpracovat a odevzdat vypracovanou diplomovou práci.
Osnova
  • Osnova diplomové práce; studium odborné literatury; komparace literatury; realizace výzkumu; etický aspekt výzkumu; vyhodnocení hypotéz; výzkumných otázek; formulace výsledků v diplomové práci; diskuse; limity výzkumu.
Literatura
    doporučená literatura
  • REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009. 192 s. ISBN 978-80-247-3006-6. info
  • JANÍK, Tomáš a Petr KNECHT. Pedagogický výzkum a kurikulární reforma české školy. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 1-12. ISBN 978-80-7040-987-9. info
  • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
  • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
Výukové metody
Student samostatně zpracovává vybrané téma diplomové práce. Pravidelně konzultuje s vedoucím DP.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za dokončení diplomové práce.
Informace učitele
Podrobné informace a pokyny vždy upřesní vedoucí diplomové práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SP_DPd