SPk530 Logopedie a surdopedie 2 - NKS

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Sandra Szewczyková (přednášející)
Garance
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SPk528 Logopedie a surdopedie 1 - NKS
Intaktní komunikační schopnost, absolvování předmětu SP: Logopedie a surdopedie 1 NKS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je studenty seznámit s poznatky z oblasti diagnostiky a realizace terapeutických postupů u vybraných forem narušené komunikační schopnosti, studenti se dále seznámí s možnostmi spolupráce s rodinou, školou a dalšími odborníky v rámci komplexního přístupu.
Výstupy z učení
• Student zná klasifikaci, etiologii a symptomatologii vybraných forem narušené komunikační schopnosti;
• orientuje se v diagnostických přístupech a metodách u vybraných forem narušené komunikační schopnosti;
• orientuje se v terapeutických přístupech a metodách u vybraných forem narušené komunikační schopnosti;
• zná možnost mezioborové spolupráce.
Osnova
 • • Vybrané formy narušené komunikační schopnosti - vymezení, etiologie, diagnostika, terapie. Narušená komunikační schopnost jako speciální vzdělávací potřeba, možnosti podpory. . Diagnostický proces - spolupráce s žákem, zákonnými zástupci a pedagogy. Možnosti mezioborové spolupráce. Výstupy diagnostického procesu. • Alternativní a augmentativní komunikace – charakteristika systémů, specifika výběru vhodného komunikačního systému
Literatura
  povinná literatura
 • LECHTA, Viktor. Terapie narušené komunikační schopnosti. Translated by Jana Křížová. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2011. 386 s. ISBN 9788073679019. info
 • LECHTA, Viktor. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 359 s. ISBN 8071788015. info
  neurčeno
 • ŠAROUNOVÁ, Jana. Metody alternativní a augmentativní komunikace. Vydání první. Praha: Portál, 2014. 150 stran. ISBN 9788026207160. info
 • CSÉFALVAY, Zsolt a Viktor LECHTA. Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých. Translated by Magda Wdowyczynová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 228 s. ISBN 9788026203643. info
 • LECHTA, Viktor. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Vyd. 3., dopl. a přeprac. Praha: Portál, 2011. 190 s. ISBN 9788073679774. info
 • MICHALÍK, Jan. Zdravotní postižení a pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 511 stran. ISBN 9788073678593. info
 • LECHTA, Viktor. Koktavost : integrativní přístup. Vyd. 2., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2010. 333 s. ISBN 9788073676438. info
 • KEREKRÉTIOVÁ, Aurélia. Velofaryngální dysfunkce a palatolalie : [klinicko-logopedický aspekt]. Edited by Anna Fejglová. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 203 s. ISBN 9788024722641. info
 • NEUBAUER, Karel. Neurogenní poruchy komunikace u dospělých. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 227 s. ISBN 9788073671594. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, praktická cvičení.
Metody hodnocení
závěrečný písemný test (podmínkou úspěšného zvládnutí je nutné 75 % správných odpovědí); ústní zkouška; zpracování případové studie klienta s narušenou komunikační schopností – návrh postupu rozvoje komunikační schopnosti - zadání bude diskutováno ve výuce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět si zapisují všichni, mimo neslyšících studentů.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SPk530