SZ1049a Introduction to Health Education

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (přednášející)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Upon completion of the course the students will understand the correlation between health and promotion of a healthy lifestyle. The students will understand the effects of the factors that support health or cause harm to health. They will be able to use the knowledge in their personal life and future professions.
Výstupy z učení
Student will be able to: - Interpret basic Health Education conceptions
- Interpret basic biomedicin and psychosocial conceptions
- Motivate fo health support
- Realize health support programmes
Osnova
  • 1) Health support – approach and definition 2) Documents – Health 2020 3) Biomedical domain: aliment, exercise, smoking, first-aid treatment 4) Psychosocial domain: stressful situations, mental health disorders, drug and alcohol abuse, smoking, eating mental disorders... 5) Didactic domain: Health support programmes
Literatura
    povinná literatura
  • https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps08/first_aid/web/index.html
  • http://www.who.int/en/
    doporučená literatura
  • http://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/english/60-risks-of-internet-communication-iv/file
Výukové metody
Theoretical principles, videoprogrammes, study hour.
Metody hodnocení
The student demonstrates orientation in topics during a professional discussion and submits a report to the student about the education of health education in a selected country of the world.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/whealthedu/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SZ1049a